Blog Nhân sự bị tấn công bằng hình thức DDos

Hôm nay tựng dưng thấy vào blog rất khó. Cứ vào blog rồi, click link bất kì đều bị đứng site. Không thể hiện nổi nội dung của trang. Sau khi hỏi bên kỹ thuật thì đã rõ. : | Blognhansu.net chính thức ...

Danh sách các thầy cô nhận quà nhân ngày 20/11

Kính gửi các thầy cô, Sau 6 ngày thông báo ( http://goo.gl/xl1IyF ), Cường đã nhận được đăng ký của 20 thầy cô trong cả nước. Sau khi xem kỹ lại thông tin của các thầy cô, Cường xin phép được gửi quà...