Quy chế lương thưởng cho người lao động 2024

Trong quản trị nhân sự, quy chế lương thưởng công bằng giúp tăng cường động lực cho nhân viên và duy trì môi trường làm việc tích cực. Trong bài viết này, cùng Blognhansu tìm hiểu về quy chế lương th...

Văn bản giao khoán lương 3P

Khi đã gần như hoàn thành chính sách lương 3P, theo lẽ bình thường thì những dữ liệu đó được đóng gói và đưa vào chính sách lương 3P. Tuy nhiên, sẽ có lúc bạn sẽ nhận được yêu cầu như sau: "Cường à! ...

3P – Kinh nghiệm tính thử chính sách lương 3P

Bạn đọc đến bài này, có thể bạn đã cùng tôi đi đến đoạn cuối cùng của hành trình chia sẻ những tri thức và trải nghiệm về lương 3P mà tôi biết. Giờ tôi đang tường thuật lại diễn biến những gì tôi đến...