Lì xì quà Tết lấy may năm 2023

XIN TẶNG LÌ XÌ Đêm 30, có chị chuyển tiền học lớp "3Ps - Kỹ thuật triển khai và xây dựng hệ thống lương", từ mồng 2 - 5, được anh chị em cộng đồng lì xì, mồng 6 có chị mở hàng ủng hộ "ICPO - Bộ công ...

Đo chỉ số KPI như thế nào?

Hôm qua Nhung có được 1 bạn hỏi về cách đo chỉ số đo lường KPI như thế nào? Trong quá trình xây dựng hệ thống KPI, để chuẩn bị cho việc áp dụng hệ thống KPI vào trong tổ chức, việc chúng ta cần làm p...

Tri thức ẩn, tri thức hiện và mô hình SECI

Mô hình SECI là mô hình bao gồm 4 hình thức chuyển biên scuar tỉ thức: Socialization: xã hội hóa Externalization: Ngoại hóa Combination: kết hợp Internalization: tiếp thu. Trong vòng xoắn ốc SECI, tr...