Ứng dụng phương pháp BSC trong doanh nghiệp?

BSC là một công cụ quản trị hiệu quả được nhiều doanh nghiệp sử dụng với các loại hình khác nhau. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu thêm về phương pháp BSC và ứng dụng của BSC đối với doanh nghiệp hiện n...

Truyền thông trong doanh nghiệp

Như George Bernard Shaw từng nhận xét “ Vấn đề lớn nhất với truyền thông chính là sự ảo tưởng rằng nó đã hoàn tất” Bất kỳ chiến lược, dự án, chương trình nào trong doanh nghiệp đều cần phải truyền th...