Đúc kết khi nhân sự từ 300 giảm xuống 60

Đút kết kinh nghiệm tự thân G :))) . Quan hệ trong kinh doanh cần rõ ràng: - Nhân sự cộng sự dù thân mấy 1 lúc nào đó cũng sẽ phải rời đi. - Hành trình làm DN như 1 chuyến xe bus sẽ có người lên ngườ...

Nhân viên Big Tech vỡ mộng vì sóng sa thải 2023

Bạn làm HR và đã chuẩn bị cho tình huống này chưa? ** Nhân viên Big Tech vỡ mộng Suy sụp, như tát vào mặt, phản bội... là những cụm từ cảm xúc mà nhân viên công nghệ dùng để mô tả làn sóng sa thải ba...