Nhân viên Big Tech vỡ mộng vì sóng sa thải 2023

Bạn làm HR và đã chuẩn bị cho tình huống này chưa? ** Nhân viên Big Tech vỡ mộng Suy sụp, như tát vào mặt, phản bội... là những cụm từ cảm xúc mà nhân viên công nghệ dùng để mô tả làn sóng sa thải ba...

Làm gì khi nhân viên cũ quấy rối cả công ty?

Bạn có lòng thương người và trách nhiệm xã hội, liệu đã bao giờ bạn nghĩ đến tình huống này chưa? *** Em cần các anh chị tư vấn giúp e trường hợp này ạ CTy e có đuổi việc nvien A vì k đáp ưng đc cvie...