Tài liệu về HRBP miễn phí

Đôi khi thế giới là cái gì đó 2 mặt hoặc tiêu chuẩn kép. Rõ ràng tác giả của cái note này đã vào bưng bô cho việc bóc phốt tôi về việc share tài liệu của một ai đó (trôi nổi trên mạng). Và giờ họ đi ...

Nguyên tắc và cơ sở xây dựng sơ đồ tổ chức

Đợt này tôi chia sẻ về cơ cấu tổ chức thì nhận được 2 câu hỏi hay của anh Bình. Anh là một học viên chịu khó, đến từ một công ty lớn. Để bản thân nhớ và cũng muốn anh chị em cộng đồng cùng biết nên n...

Quản lý có cần giỏi chuyên môn?

Bài viết dưới đây đúng 50%, khi nhìn ở góc khác lại không đúng nữa. Ngày trước tôi cũng hay nghĩ rằng Quản lý cần gì giỏi chuyên môn. Nhưng tôi đã sai sau khi đến các công ty nhỏ và siêu nhỏ. Hóa ra ...

Các thử thách để lựa chọn người thay thế

Để kiểm chứng những lựa chọn của bạn là đúng với người thay thế, chúng ta sẽ dành cho người thay thế những thử thách để kiểm chứng. Có một số loại thử thách có thể được áp dụng như sau: Thử thách đòi...