Tìm hiểu quy chế trả lương theo KPI

Một cơ chế trả lương phù hợp giúp nâng cao năng suất, chất lượng lao động và thu hút người tài. Theo đó, cách tính lương theo KPI dần trở thành xu hướng để tổ chức trả lương tương xứng cho những nhân...