Post of the day
mô hình 70 20 10

Lợi ích của mô hình 70-20-10 trong đào tạo và phát triển nhâ...

Mô hình 70-20-10 là một công thức thường được sử dụng trong ngành đào tạo để mô tả các nguồn học tập tối ưu của các nhà quản lý thành công. Ngày nay, các tổ chức nhận ra tầm quan trọng của việc đào tạo và phát triển. Trên thực tế, 84% lãnh đạo coi…