Xây dựng kế hoạch tuyển dụng

Cuối năm rồi, chúng ta lập kế hoạch tuyển dụng thôi. Theo Nhung, kế hoạch tuyển dụng sẽ bao gồm 4 yếu tố đó là: xác định nhu cầu nhân sự của doanh nghiệp; Số lượng CBNV cần tuyển dụng; Thời gian tuyể...

Thương hiệu tuyển dụng

Khi thị trường nhân lực ngày càng cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt là trong các lĩnh vực IT thì các doanh nghiệp cũng bắt đầu quan tâm đến việc làm thế nào để thu hút được ứng viên, làm thế nào để có t...

Tôi đã tuyển kế toán trưởng như thế nào?

Bạn biết bao nhiêu kế toán trưởng đã đi tù? Bạn thấy tỷ lệ kế toán trưởng đi tù có cao hơn tỷ lệ trưởng phòng Hành chính Nhân sự đi tù không? Nhung đặt ra câu hỏi này không phải để “dọa” ai cả, mà là...