10 kỹ năng nhà tuyển dụng mong muốn ở ứng viên

Nhà tuyển dụng mong muốn điều gì ở ứng viên? Đây là câu hỏi cực kỳ phổ biến với các bạn sinh viên chuẩn bị hoặc mới ra trường, người đi làm, … Thị trường lao động thay đổi liên tục nên việc tìm hiểu ...

Công cụ đánh giá ứng viên trong tuyển dụng

Đánh giá ứng viên là công việc vô cùng quan trọng trong quá trình tuyển dụng. Để kết quả đánh giá năng lực ứng viên được chính xác, nhà tuyển dụng cần sự hỗ trợ của các công cụ. Hiện tại, có rất nhiề...