6 cách trau dồi kỹ năng quản lý nhân sự

Quản lý nhân sự không chỉ là nhiệm vụ của lãnh đạo mà còn là trách nhiệm của những người quản lý và hướng dẫn nhóm. Trau dồi kỹ năng quản lý nhân sự là một quá trình quan trọng để tạo ra môi trường l...

KPI theo năng lực

Hôm trước tôi hỏi AI cách làm KPI thì được 3 phiên bản trả lời. Trong đó có phiên bản nói rất chung chung về việc ra KPI theo năng lực. (Vui lòng xem tại bài: "So sánh cách làm KPI do AI của Google l...

Xu hướng quản trị nhân sự năm 2024

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ cùng với thế hệ gen Z bước chân vào thị trường lao động đã tạo nên những xu hướng nhân sự. Nếu bạn đang băn khoăn không biết xu hướng này là gì và áp dụng thế nào ...