Vị trí trưởng phòng KPI là làm gì?

Dạo này tôi thấy mình lạc hậu ghê. Mang tiếng là đào tạo và tư vấn lăn lộn trong mảnh Quản trị hiệu suất cũng ngót kha khá năm mà chưa bao giờ đụng độ TP KPI. Có đụng thì chỉ đụng vị trí chuyên Theo ...