Cách làm nhân viên hạnh phúc

Đơn giản là đáp ứng tất cả nhu cầu của nhân viên. Nói kiểu chơi chữ là thiết kế hệ thống Total Reward sao cho tổng "thu nhập" của người lao động càng cao càng tốt. Cao đến mức người ta "wow" lên thì ...

Cách giao và theo dõi kpi của nhân viên?

Dạo gần đây tôi thấy giới Quản trị Nhân sự nổi lên thuật ngữ mới là "OKR". Các chuyên gia về OKR nói rằng một trong những cái hay của công cụ này là để cho nhân viên tự lên các kết quả then chốt cần ...

Kpi giúp kiểm soát rủi ro trong công việc

Nếu bây giờ cho bạn lựa chọn 1 trong 2 quan điểm sau, bạn sẽ chọn quan điểm nào? 1. Con người sinh ra vốn tính thiện 2. Con người sinh ra vốn tính ác Tôi nghĩ rằng bạn sẽ chọn quan điểm số 1. Tôi chọ...