Xây dựng bản đồ chiến lược BSC liệu có khó?

"Bản đồ chiến lược (Strategy Map) là một phương pháp lập kế hoạch giúp tổ chức, doanh nghiệp hay công ty hình dung toàn bộ chiến lược của họ". Vậy bản đồ chiến lược chính là nhân tố quyết định đến sự...

13 Kpi cho nhà hàng, quán cafe, quán ăn

13 CHỈ SỐ KINH DOANH CẦN THIẾT KHI MỞ QUÁN CAFE, QUÁN ĂN, NHÀ HÀNG 1. Giá vốn hàng b.á.n (Cost of good sold) 2. Tỷ lệ phí lao động (Labor cost percentage) 3. Chi phí gốc (Prime cost) 4. Điểm hòa vốn ...