Lựa chọn thời điểm thích hợp để áp dụng KPI?

KPI là chỉ số đo lường hiệu quả công việc. nó giúp cho tổ chức phát triển hơn, giúp cho người lao động biết được hiệu quả công việc của mình mà điều chỉnh. Vậy thì sao cần phải lựa chọn thời điểm thí...

Bao nhiêu thước đo KPI cho 1 vị trí là phù hợp?

Trong quá trình tư vấn, rất nhiều doanh nghiệp có hỏi Nhung rằng bao nhiêu thước đo KPI là phù hợp, nếu nhiều thước đo quá thì sợ nhân viên không nhớ hết, sợ rằng không tập trung, dàn trải cho nhiều ...

Thiết lập chỉ số đo lường KPI như thế nào?

Thưa các anh chị. Có lẽ KPI nhiều anh chị, đặc biệt anh chị CEO, anh chị HR nghe vừa quen vừa lạ. Bao nhiêu người trong số chúng ta đã thành công trong việc thiết lập và vận hành hệ thống chỉ số đo l...

Thiết lập mục tiêu cho viễn cảnh tài chính

Kính thưa các anh chị. Bản đồ chiến lược gồm có 4 viễn cảnh: tài chính, khách hàng, quản lý nội bộ, học tập và phát triển. Và làm thế nào để thiết lập được mục tiêu, điền vào ô trống trong bản đồ chi...