Nguyên tắc tạo sự gắn kết khi triển khai KPI

Làm thế nào để tạo ra sự gắn kết, làm thế nào để tạo ra động lực cho người lao động khi triển khai KPI? Trong trạng thái tâm lý, con người luôn bị thôi thúc khi bạn say mê hoặc có 1 yếu tố tác động n...