HR Groups – Các nhóm Nhân sự trên cộng đồng

Các bạn có quan tâm đến việc các HR các công ty liên kết với nhau như thế nào không? Nếu có quan tâm, vui lòng xem các nội dung dưới đây.

Chào cả nhà.

Hiện tại việc thảo luận chia sẽ trên nhóm mail chung của các Google-groups trong lĩnh vực HR đang rất sôi nổi nhiều đề tài khá thiết thực,tuy vậy nhiều thành viên có nhận thông tin chia sẽ từ Groups khác nhưng khi trả lời lại thì Email báo lỗi không gửi được cho tất cả các Groups nguyên nhân có thể do các Bạn chưa đăng ký cho admin của Groups đó do vậy sẵn dịp này tôi xin liệt kê thông tin về các nhóm Google -groups mail sau đây để các bạn nào muốn đăng ký tham gia vào Groups hoặc chưa đăng ký thông tin có thể bổ sung cho các Admin để hỗ trợ thêm Email của các Bạn vào.

Lưu ý : hiện tại thông tin chia sẽ liên kết trên các Groups rất nhiều do đó nhằm tránh những thông tin không mong muốn cho thành viên khác,nếu cần trả lời riêng cho thành viên nào thì chúng ta có thể gửi riêng cho thành viên đó thôi hoặc cần thay đổi địa chỉ Email các Bạn cũng có thể liên hệ với các admin bên dưới:

Nguyên tắc:

I.Nguyên tắc join:
1. Thành viên BQT có quyền được join vào tất cả các group
2. Group mail nào thì đối tượng nấy, các đối tượng khác sẽ không được join vào group (trừ khi có sự đồng ý của quản lý group)
II. Nguyên tắc out:
1. Không còn hứng thú với group
2. Ít hoặc không tham gia các hoạt động của nhóm (hoạt động có thể là online hoặc offline)

Dưới đây là các group. Vui lòng click vào link để tham gia.

> hrfun.net : Kênh giải trí cho Nhân sự
> ketnoinhansu.com : Site tuyển dụng các vị trí Nhân sự
> kinhcan.net : Tìm kiếm các lời giải cho các vấn đề Nhân sự
> tailieunhansu.com : Cộng đồng chia sẻ tài liệu Nhân sự
> daotaonhansu.net : Dự án đào tạo Nhân sự
> blognhansu.net : Blog chia sẻ kinh nghiệm kiến thức Nhân sự
> blognhansu.com : Cộng đồng Blogger Nhân sự
> hrlinkvietnam.com : Trang thông tin hoạt động của cộng đồng HR Việt Nam

I. Phân loại theo Ngành:
1. Hr trong lĩnh vực Ngân Hàng :
- Group mail: http://groups.google.com/group/hr_bank
- Group facebook: https://www.facebook.com/groups/202001296547089/
- Group Skype: https://join.skype.com/sghytF0Pbgc7
- Group linkedin: https://www.linkedin.com/groups/6824093
Đối tượng:Thành viên BQT và HR trong lĩnh vực Ngân Hàng trong cả nước

2. HR trong lĩnh vực Công nghệ thông tin :
- Group mail: http://groups.google.com/group/hr_cntt
- Group facebook: https://www.facebook.com/groups/233435983389946/
- Group Skype: https://join.skype.com/tcPvCfth3zUL
- Group linkedin: https://www.linkedin.com/groups/6821491
Đối tượng:Thành viên BQT và HR trong lĩnh vực CNTT trong cả nước

3. Hr trong lĩnh vực Nhà hàng Khách sạn:
- Group mail: http://groups.google.com/group/hr_ks
- Group facebook: https://www.facebook.com/groups/949973535030133/
- Group Skype: https://join.skype.com/vKs8dcP0Zord
- Group linkedin:https://www.linkedin.com/groups/6824180
Đối tượng: Thành viên BQT và HR trong làm lĩnh vực nhà hàng khách sạn trong cả nước

4. Hr trong lĩnh vực Xây dựng Kiến trúc Bất động sản:
- Group mail: http://groups.google.com/group/hr_bds
- Group facebook: https://www.facebook.com/groups/267186230000689/
- Group Skype: https://join.skype.com/BNyQ0FECYWkb
- Group linkedin: https://www.linkedin.com/groups/6824172
Đối tượng:Thành viên BQT và HR trong làm lĩnh vực xây dựng bất động sản trong cả nước

5. Hr trong lĩnh vực Tài chính Chứn khoán:
- Group mail: http://groups.google.com/group/hr_cktc
- Group facebook: https://www.facebook.com/groups/361522287305702/
- Group Skype: https://join.skype.com/ykd4Crtp4yg0
- Group linkedin: https://www.linkedin.com/groups/6821550
Đối tượng:Thành viên BQT và HR trong làm lĩnh vực tài chính chứng khoán (không phải bank) trong cả nước

6. Hr trong lĩnh vực Sản xuất:
- Group mail: http://groups.google.com/group/hr_sx
- Group facebook: https://www.facebook.com/groups/975242189157249/
- Group Skype: https://join.skype.com/u5MhOePAViKW
- Group linkedin: https://www.linkedin.com/groups/6823234
Đối tượng:Thành viên BQT và HR trong làm lĩnh vực sản xuất trong cả nước

7. Hr trong lĩnh vực Giáo dục Đào tạo:
- Group mail: https://groups.google.com/d/forum/hrgiaoduc
- Group facebook: https://www.facebook.com/groups/411750479025070/
- Group Skype: https://join.skype.com/A6BvKtiuQRWz
Đối tượng: Thành viên BQT và HR trong làm lĩnh vực Giáo dục Đào tạo trong cả nước

8. HR trong lĩnh vực Thương mại (bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu)
- Group mail:
- Group facebook: https://www.facebook.com/groups/1682609601997495/
- Group Skype: https://join.skype.com/ABetVwwD59Bg

II. Phân loại vị trí công việc:
1. Headhunter
- Group mail: https://groups.google.com/d/forum/headhunter_vn
- Group facebook: https://www.facebook.com/groups/738980069460472/
- Group Skype: https://join.skype.com/zLN1qXEN5fdV
- Group linkedin: https://www.linkedin.com/groups/6823287
- Đối tượng: Các headhunter trong cả nước.

2. HR_manager :
- Group mail: http://groups.google.com/group/cpoclub
- Group facebook: https://www.facebook.com/groups/420716871328443/
- Group Skype: https://join.skype.com/yKUhUyLeAKlj
- Group linkedin: http://www.linkedin.com/groups/3794814
Đối tượng:Thành viên BQT và HR trong làm HRM trong cả nước

3. Hr chung:
- Group mail: https://groups.google.com/d/forum/hr_quanly
- Group facebook:
+ Hrshop - chuyên cho việc các HR giúp đỡ nhau trong tuyển dụng: https://www.facebook.com/groups/hrshare/
+ Hrlink - dành cho các HR trao đổi với nhau về công việc: https://www.facebook.com/groups/248270928635608/
- Group Skype:
+ https://join.skype.com/aYgybNA
+ https://join.skype.com/uhvTw2WLbZuV
- Group linkedin: http://www.linkedin.com/groups/3794814
+ Group zalo:
01. https://zalo.me/g/lbzvgg723
- Đối tượng: HR trong cả nước.

4. Hr Internship (Thực tập)
- Group mail: https://groups.google.com/d/forum/hrinternship
- Group facebook: https://www.facebook.com/groups/871909762894744/
- Group Skype: https://join.skype.com/DNe5Jqy
- Group linkedin: https://www.linkedin.com/groups/6992785
Đối tượng: Đây là nhóm dành cho các bạn sinh viên trong ngành quản trị nhân lực có mong muốn kết nối để trao đổi việc học hành và thực tập.

5. Hr tuyển dụng
- Group mail: https://groups.google.com/d/forum/hr-tuyendung
- Group facebook: https://www.facebook.com/groups/475956105906068/
- Group Skype: https://join.skype.com/BCXW0mP
- Group linkedin: https://www.linkedin.com/groups/6993529
Đối tượng: Đây là nhóm dành cho các Hr giúp đỡ nhau trong mảng tuyển dụng và các mảng khác liên quan.

6. Hr đào tạo
- Group mail: https://groups.google.com/d/forum/hr-daotao
- Group facebook: https://www.facebook.com/groups/733271886806369/
- Group Skype: https://join.skype.com/zDyNzgv
- Group linkedin: https://www.linkedin.com/groups/6993609
Đối tượng: Đây là nhóm dành cho các Hr giúp đỡ nhau trong mảng đào tạo và các mảng khác liên quan.

7. Hr lương thưởng
- Group mail: https://groups.google.com/d/forum/hr-luongthuong
- Group facebook: https://www.facebook.com/groups/658775300923517/
- Group Skype: https://join.skype.com/yorfgNQ
- Group linkedin:
Đối tượng: Đây là nhóm dành cho các Hr giúp đỡ nhau trong mảng lương thưởng, chính sách và các mảng khác liên quan.

8. Hr Bảo hiểm xã hội
- Group mail: https://groups.google.com/d/forum/hr-bhxh
- Group facebook: https://www.facebook.com/groups/410816892454964/
- Group Skype: https://join.skype.com/ueIyrth
- Group linkedin:
Đối tượng: Đây là nhóm dành cho các Hr giúp đỡ nhau trong mảng Bảo hiểm xã hội và các mảng khác liên quan.

9. Hr Đánh giá
- Group mail: https://groups.google.com/d/forum/hr-danhgia
- Group facebook: https://www.facebook.com/groups/1648383072070584/
- Group Skype: https://join.skype.com/BoYhCmE
- Group linkedin:
Đối tượng: Đây là nhóm dành cho các Hr giúp đỡ nhau trong mảng đánh giá nhân sự và các mảng khác liên quan.

III. Phân loại theo khu vực địa lý:
1. Hr làm việc tại Hà Nội:
- Group mail: http://groups.google.com/group/hr_hanoi
- Group facebook: https://www.facebook.com/groups/302713933171543/
- Group Skype: https://join.skype.com/zYEdKMbykzIG
- Group linkedin: https://www.linkedin.com/groups/6824241
Đối tượng: Thành viên BQT và HR trong Hà Nội

2. Hr làm việc tại Hồ Chí Minh (Sài Gòn)
- Group mail: https://groups.google.com/d/forum/nhansusaigon
- Group facebook: https://www.facebook.com/groups/377833615637947/
- Group Skype: https://join.skype.com/vqYlbYOmDEa3
- Group linkedin: https://www.linkedin.com/groups/6821567
Đối tượng:Thành viên BQT và HR trong Hồ Chí Minh

2. Hr làm việc tại Đồng Nai
- Group mail:: https://groups.google.com/d/forum/hr-dongnai
- Group facebook: https://www.facebook.com/groups/426802767511902/
- https://join.skype.com/tdaeiWfRhCdy
Đối tượng: Thành viên BQT và HR trong Đồng Nai

3. Hr làm việc tại Bình Dương
- Group mail:: https://groups.google.com/d/forum/hr-binhduong
- Group facebook: https://www.facebook.com/groups/1494262737538266/
- https://join.skype.com/Bi5i2nhC1Z2C
Đối tượng: Thành viên BQT và HR trong Bình Dương

4. Hr làm việc tại Hưng Yên
- Group mail:: https://groups.google.com/d/forum/hrhungyen
- Group facebook: https://www.facebook.com/groups/887047708031404/
- https://join.skype.com/raM29Ly4xAFo
Đối tượng: Thành viên BQT và HR trong Hưng Yên

5. Hr làm việc tại Hải Dương
- Group mail:: https://groups.google.com/d/forum/hrhaiduong
- Group facebook: https://www.facebook.com/groups/493146817532083/
- https://join.skype.com/zEm47kreGGTS
Đối tượng: Thành viên BQT và HR trong Hải Dương

6. Hr làm việc tại Hải Phòng
- Group mail:: https://groups.google.com/d/forum/hrhaiphong
- Group facebook: https://www.facebook.com/groups/1099276326767633/
- https://join.skype.com/vaTU2vagIXfR
Đối tượng: Thành viên BQT và HR trong Hải Phòng

7. Hr làm việc tại Đà Nẵng
- Group mail:: https://groups.google.com/d/forum/hrdanang
- Group facebook: https://www.facebook.com/groups/124372034581937/
- https://join.skype.com/sKWlBBXXChrS
Đối tượng: Thành viên BQT và HR trong Đà Nẵng

8. Hr làm việc tại Bắc Ninh
- Group mail:: https://groups.google.com/d/forum/hrbacninh
- Group facebook: https://www.facebook.com/groups/826478404138882/
- https://join.skype.com/xfyD8sPS8UPb
Đối tượng: Thành viên BQT và HR trong Bắc Ninh

9. Hr làm việc tại Cần Thơ
- Group mail:: https://groups.google.com/d/forum/hrcantho
- Group facebook: https://www.facebook.com/groups/761589397300988/
- https://join.skype.com/rqhtUXxrMwA8
Đối tượng: Thành viên BQT và HR trong Cần Thơ

10. Hr làm việc tại Vĩnh Phúc
- Group mail:: https://groups.google.com/d/forum/hrvinhphuc
- Group facebook: https://www.facebook.com/groups/1609688775964082/
- https://join.skype.com/wvgQUqPoRNNI
Đối tượng: Thành viên BQT và HR tại Vĩnh Phúc

IV. Phân loại theo sở thích:
1. Hr_Bongda :
- Group mail: http://groups.google.com/group/hr_bongda
- Group facebook:
- Group Skype:
- Group linkedin:
Đối tượng: Thành viên BQT và HR yêu thích bóng đá trong cả nước

2. HRL_BQT : [email protected]
Đối tượng:Thành viên BQT

IV. Các hội nhóm khác (đang cập nhật):
1. HR all in One
2. Hr Talent
3. Luật & Quan hệ lao động
4. HRA
5. VNHR
6. HCM Group
7. Hrlink Sài Gòn
8. Hrlink Bình Dương
9. ...

Sắp tới chúng ta sẽ còn có các group khác nữa. Mong rằng các hoạt động này sẽ bổ ích với từng ACE khi tham gia vào.

Trân trọng.

Pin It

43 thoughts on “HR Groups – Các nhóm Nhân sự trên cộng đồng

 1. Thùy Dương 17.04.2012 at 10:00 - Reply

  Chào anh. Em muốn tham gia vào group. em được a Phùng Đức Việt giới thiệu. Em đọc nhưng cũng chưa rõ làm thế nào. A giúp em nhé. Mail của e: [email protected]. Em cảm ơn anh.

 2. Chào anh! em cũng có thắc mắc như bạn Thùy Dương. Em cũng đang cần tìm hiểu và học hỏi thêm về vị trí Nhân sự nhưng chưa hiểu lắm về Gr của mình. anh giúp em với nhé. mail em là : [email protected] em cám ơn anh!

 3. Tống Trang 24.07.2012 at 22:22 - Reply

  Chào anh, em là Trang. Em có đăng ký vào nhóm HR HCM và đã nhận được email phản hồi là đã được gia nhập nhóm. Em cũng giống như 2 bạn Hòa và Thùy Dương muốn học hỏi và được chia sẻ nhựng kiến thức cũng như kinh nghiệm về nghề. Tuy nhiên hiên giờ em còn rất mông lung không biết nhóm hoạt động như thế nào…….Anh giúp em với nhé. Địa chỉ email của em [email protected]. Em cám ơn anh và mọi người!

 4. Chao anh,
  Em moi biet ve trang web cua ben minh nhung thay rat hung thu voi chuyen muc nhan su. hien tai em chua biet dang ky thanh vien ntn, anh co the huong dan giup em dc k ah.
  Em cam on.

 5. Chào anh,
  Em là Khanh, em mới bắt đầu làm trong lĩnh Nhân sự nên muốn học hỏi nhiều hơn về lĩnh vực này. Anh có thể cho em biết nếu em muốn tìm hiểu sâu hơn về Survey thì nên tham gia vào nhóm nào, Google group nào là phù hợp? Mail của em là: [email protected]
  Em cảm ơn anh và mọi người.

   • để tham gia vào group, diễn đàn chia se trong group thì cách thức và hoạt động thế nào? Có AC admin nào hướng dẫn mình tí được không? Mình mới tham gia đăng ký vào link HR group – lĩnh vực BĐS.

 6. Tram Thieu Phong 23.12.2013 at 18:52 - Reply

  Hien tai minh dang tuyen vai vi tri cho cong ty my pham voi chuc danh CHRO (Chief Human Resource Officer) CPO (chief Personal Officer) , CFO (Chief financial Officer) va COO (chief operation (operating)Officer) Cac anh chi em nao quan tam co the lien he qua dia chi mail : [email protected] , phone : 09 09605795 Minh se gui JD job cho cac ban xem

 7. Lam Vu Thi Ngoc 26.02.2014 at 09:54 - Reply

  Chào anh,
  Em mới biết đến nhóm và cũng rất hứng thú trong lĩnh vực này, nhưng vẫn chưa biết cách đăng kí thành viên. Mong anh hướng dẫn giúp em.
  Cảm ơn anh

 8. Chào anh,
  Em được biết đến groups nhưng như các anh chị ở trên em chưa biết cách đăng ký
  anh giúp em với. Email của em: [email protected]
  Thanks anh!

 9. Gửi GR
  Em hiện tại đang rất muốn tham gia vào GR của mình nhưng em chưa biết cách đăng ký.
  Mọi người giúp em với.
  Email em: [email protected]
  Thanks all!

 10. em cũng là 1 nhân viên nhân sự hiện đang làm cho 1 chi nhánh của công ty lớn,
  em phụ trách mảng lương, thưởng, BHXH, BHYT… các công việc của 1 nhân sự.
  xong trước đâu em có làm cho 1 công ty lớn chuyên về vàng bạc nên không làm nhiều về mảng nhân sự. nên giờ em rất khó khăn trong việc làm thủ tục BHXH anh có thể hỗ trợ em về màng này không ạ.
  tks anh nhiều!

 11. mình đang tìm địa chi email của HR các công ty tại khu công nghiệp ở Đồng Nai, Bình Dương và Hồ Chí Minh, có bạn nào có cho mình xin với. Cảm ơn nhiều.
  Daisy.

 12. Đảm bảo là mình không phải dùng thông tin đó cho mục đich cạnh tranh với các công ty headhunters, do mình có sản phẩm muốn giới thiệu tới HR và CEO của các công ty.

 13. Chào Cường

  Hệ thống group này tốt nhưng có vẻ như quá nhiều gây loãng. Hiện nay có công cụ Slack giúp quản lý và chia sẻ giữa các nhóm rất tốt và hiệu quả hơn so với google group. Bạn Cường thử xem sao.

  Duc

 14. Nguyên Thương 13.06.2016 at 19:15 - Reply

  Thật tuyệt vời cho những ai mới bước vào nghể, trong nghề và đang dự tính trở về với nghề như mình, khi nhận thấy có nhiều group hoạt động như thế này, cám ơn anh Cường nhiều, nếu không phiền anh gửi mình một hướng dẫn nhỏ để tham gia group với.

 15. Kính gửi anh chị trong blognhansu.
  Kính gửi anh Cường.
  Hiện tại em đang phụ trách tuyển dụng cho Vinpearl Phú Quốc hệ thống Resort, Villa khu nghỉ dưỡng 5 sao Tập Đoàn Vingroup. Bên em đang cần tuyển Gấp vị trí Admin Manager and Training Manager. Được làm việc trong môi trường hiện đại, năng động và chuyên nghiệp.
  Với mức lương và chế độ rất hấp dẫn, cao hơn so với mặt bằng chung. etc..
  Vậy anh chị phù hợp với vị trí trên thì tt cho em nhé: cell phone: 0973.648.017 or Email: [email protected].
  Em cảm ơn anh chị

 16. Bui Thanh Tu 08.10.2016 at 08:39 - Reply

  Dear all, Minh chưa biết cách add email của mình vào group, admin giúp mình với nhé,
  Mình ở Hà Nội

 17. Em muốn tham gia vào group để trao đổi các vấn đề về quản trị nhân sự bhxh, lương và các chính sách về nhân sự thì đăng ký bằng cách nào. Email của e [email protected]

 18. Chào anh Cường,
  Em đã click vào các link và có ib cho anh trên facebook nhưng không thấy hồi âm. Anh check dùm em với ạ, em cảm ơn anh :)

 19. Anh ơi, em làm trong lĩnh vực Healthcare nên muốn tìm nhóm học hỏi, mà group mình chưa có Hrhealthcare … Mong là sắp tới Anh Cường sẽ tạo thêm group này cho đủ ngành nghề luôn. hihi

 20. Anh ơi, em cũng làm trong mãng tìm kiếm những benefits cho anh chị em, bao gồm có Healthcare Insurance … mà em cũng chưa thấy group liên quan tới vấn đề này, hì hì, khi nào mình tạo Group luôn đi anh ơi

 21. Nguyễn Thị Bích Hằng 29.11.2017 at 17:27 - Reply

  Chào Cường, chị muốn tham gia vào group của HR_manager
  Em vui lòng add chị nhé.

 22. Pingback: Tôi đã nhận nhiệm vụ 2 Giải mã và cam kết hoàn thành nhiệm vụ – Trung tâm đào tạo Cộng đồng HrShare

 23. Nguyễn Oanh 28.06.2019 at 15:55 - Reply

  Chào Ad, mình mong muốn được gia nhập các Group nhân sự nhóm tuyển dụng, lương thưởng và đào tạo. Bạn add giúp mình nhé. Many thanks!

 24. Pingback: Thư mời các đơn vị cá nhân cùng đồng hành cùng Cộng đồng nhân sự HrShare | Blog quản trị Nhân sự

 25. Maria Hương 26.09.2019 at 04:37 - Reply

  Em chào anh chị em mong muốn đk gia nhập vào các group nhân sự về đánh giá nhà máy, tuyển dụng, đào tạo, lương, bhxh. Đây là mail của em ạ: [email protected]

 26. Nguyễn Triệu Vĩ 30.10.2019 at 13:27 - Reply

  Chào anh chị, em mong muốn được tham gia vào các group tuyển dụng nhân sự về ngân hàng, bán hàng, và một số group Tại Hcm. Mail của em là [email protected]. Em cảm ơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *