Khía cạnh khách hàng trong bsc.

Sau khi xác định được khía cạnh tài chính trong BSC của doanh nghiệp, tiếp theo chúng ta sẽ xác định khia cạnh khách hàng trong BSC Các câu hỏi lại tiếp tục được đặt ra. ĐẺ GIA TĂNG DOANH THU, CHÚNG ...

Nguyên tắc xây dựng chuỗi giá trị là gì?

Câu hỏi "Nguyên tắc xây dựng chuỗi giá trị là gì?" này được gửi cho tôi từ 3 hôm trước bởi 1 bạn đồng nghiệp. Lúc đầu tôi hơi bất ngờ vì không đâu bạn lại vào hỏi như vậy. Sau một chốc trao đổi, hóa ...