Bộ tài liệu Competencies – khung năng lực full doanh nghiệp cần

Một lúc nào đó, nếu chúng ta có câu hỏi:
- Vị trí này cần năng lực, phẩm chất kiến thức gì ? ( mô tả công việc )
- Làm thế nào để tuyển đúng người vào vị trí đó ?
- Làm thế nào để biết được 1 nhân viên có thể làm lãnh đạo để đào tạo ?
- Làm thế nào để biết nhân viên đó cần đào tạo cái gì?
tức là chúng ta cần công cụ để giúp nhân viên phát triển. Những câu hỏi này, trong Quản trị Nhân sự có một thuật ngữ có thể trả lời được các câu hỏi đó. Chính là: Khung năng lực, từ điển năng lực. Các bộ tài liệu dưới đây, do Cường cất công sưu tầm hứa hẹn là những bộ chi tiết nhất hiện nay. Thân mời cả nhà cùng tham khảo. Do đang trong quá trình tích lũy nguồn lực hướng tới quy mô hoạt động phục vụ cộng đồng lớn hơn nên Cường hi vọng anh chị em quan tâm và ủng hộ. Chi phí cần ủng hộ là 990.000 VND. Về cách thức ủng hộ, chị xem thêm ở: http://goo.gl/APcJxO . Sau khi chị ủng hộ, Cường xin gửi tặng chị thêm đĩa iCPO: www.kinhcan.net/hrform

BTL11 - Ban demo tu dien nang luc ( https://goo.gl/vwkzXM )
Folder: Cach thuc xay dung tu dien nang luc
Folder: Core Competencies cua P&G
Folder: Cpo 7808
Folder: Demo Tu dien nang luc Kinhcan v40
Folder: He thong thang ngach bac cua Vinasa
Folder: Tai lieu nang luc hr...
Folder: Tu dien nang luc F...
Folder: XAY DUNG LO TRINH CONG DANH
#2 SHRM BoCK 2017.pdf
31 Core Competencies Explained.doc
61 Nang luc cot loi.xls
ASK 1.pdf
ASK.doc
BM04-NSKT Bang doi chieu nang luc thuc te.xls
ca_edu_competencies.pdf
competencies.pdf
competency model 8 0.pdf
competencydefinitionthsnewest03 tinh hoa.docx
danhmucnangluc.doc
hr_competency.doc
hr_core_competencies.doc
Khung nang luc ngoai ngu GDDT.docx
Lam the nao de biet ai la NV gioi.pdf
LEADERSHIP AND MANAGEMENT COMPETENCIES LIST.doc
Leadership Dev Roadmap - Client example.pptx
List of Core 31 Compentices.pdf
LV-value competencies 2008(V)-1.doc
Management_Competency_Handbook_VN.pdf
Mau Ban Tieu chuan Nang luc va danh gia nang luc 1.jpg
Mau Ban Tieu chuan Nang luc va danh gia nang luc 2.jpg
Nang luc cot loi gianh cho tuyen dung.doc
Tu dien nang luc.pdf
TU_DIEN_NANG_LUC the KEEFIAS vi tri TGD 01032018_02.xlsx
VD Tieu chuan nang luc - NV tuyen dung.doc

BTL35 - Thu vien tai lieu ve Core Competencies ( https://goo.gl/75yvkj )
Folder: Core00 - Tap hop nang luc
Competency trong cong viec.doc
Nang luc chung cua Cong ty.doc
Tu dien nang luc - Ky nang.doc
Tu dien nang luc - To chat.doc
Tudiennanglucchung.doc
Thu vien tu dien nang luc 2017.xlsx

Core01 - Ly thuyet ve Core
Core02 - C..
Core02 - Demo Kinhcan v30
Core02 - E...
Core02 - F..
Core02 - P..
Core02 - Pa..
Core03 - TLDT Ar..
Core03 - TLDT C..
Core03 - TLDT C..
Core03 - TLDT CP..
Core03 - TLDT Hr..
Core03 - TLDT O..
Core03 - TLDT Tr..
Core03 - TLDT Vi...
Core04 - Nha nuoc
Core05 - Li..
Huong dan su dung thu vien Core v1.1.xls
Huong dan xay dung tu dien nang luc.ppt

Đăng ký ủng hộ: https://goo.gl/xreKVn

Tái bút: Trong trường hợp chị muốn tìm tài liệu tham khảo miễn phí hoặc lẻ, chị vui lòng vào xem tại đây: http://tailieunhansu.com/diendan/f496/ . Hi vọng chị sẽ hài lòng.

Cám ơn anh chị đã quan tâm.

Brgs
HC

2 thoughts on “Bộ tài liệu Competencies – khung năng lực full doanh nghiệp cần

  1. Pingback: Kinh nghiệm xây dựng khung năng lực 1: bức tranh nguồn gốc của văn hóa DN | Blog quản trị Nhân sự

  2. Pingback: Tặng file tài liệu hướng dẫn xây dựng hệ thống lương 3P | Blog quản trị Nhân sự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *