BTL11 – Bản – Từ điển năng lực ( update )

Tặng cả nhà slide Hướng dẫn xây dựng từ điển năng lực mà Cường đã xây. Rất hy vọng được sự góp ý của cả nhà.

Khung năng lực ASK
TDNL00 - Tu dien nang luc
TDNL01 - Danh muc nang luc ky thuat
TDNL02 - Danh muc nang luc pham chat
TDNL03 - Dinh nghia nang luc ky thuat
TDNL04 - Dinh nghia nang luc pham chat hanh vi
TDNL05 - Bang phan bo nang luc cho cac vi tri va chuc danh
TDNL06 - Bang theo doi xu huong phat trien cua nhan vien
TDNL07 - Bang danh gia nang luc ca nhan
TDNL08 - Bang tu danh gia nang luc ca nhan
TDNL09 - Bang tong hop danh gia cap do nang luc cua nhan vien

- Mô hình KSAO
- Các "Core Competencies"
- Phương thức phát triển "Competency".
Đây là bộ core của P&G
hr_competency.doc
hr_core_competencies.doc
ability_to_create.doc
driving_change_and_managing_transformation.doc
hr_competency.doc
management_of_hr_systems.doc
personal_credibility.doc
understanding_of_our_business.doc

btl11-demo-tu-dien-nang-luc

7 thoughts on “BTL11 – Bản – Từ điển năng lực ( update )

  1. Truong Kieu Trang 01.09.2015 at 15:03 - Reply

    Bác Cường cho e xin link dowload tài liệu Hướng dẫn xây dựng Khung năng lực được không Bác? E dự định bổ sung và sửa lại Bộ của công ty xây dựng cách đây 3 năm rồi ạ. Em cảm ơn Bác nhiều

  2. Pingback: Hướng dẫn xây dựng khung năng lực bằng hình ảnh | Blog quản trị Nhân sự

  3. Pingback: Bộ tài liệu Competencies – khung năng lực full doanh nghiệp cần | Blog quản trị Nhân sự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *