Ứng dụng phương pháp BSC trong doanh nghiệp?

BSC là một công cụ quản trị hiệu quả được nhiều doanh nghiệp sử dụng với các loại hình khác nhau. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu thêm về phương pháp BSC và ứng dụng của BSC đối với doanh nghiệp hiện n...

Nguyên tắc tạo sự gắn kết khi triển khai KPI

Làm thế nào để tạo ra sự gắn kết, làm thế nào để tạo ra động lực cho người lao động khi triển khai KPI? Trong trạng thái tâm lý, con người luôn bị thôi thúc khi bạn say mê hoặc có 1 yếu tố tác động n...

Quy định nghỉ phép năm

Xin chào, lại là Nhung đây, hôm nay Nhung có review nội quy lao động cho 1 công ty trong trong đó có hạng mục quy định về nghỉ phép năm nên Nhung xin chia sẻ với mọi người nhé. 🍇 Căn cứ: Điều...