Hành chính nhân sự sẽ phải làm việc với những cơ quan nhà nước nào ?

Với câu hỏi này: "Đối với nhân viên nhân sự thì cần phải làm việc với những cơ quan nhà nước nào? Và làm việc về những thủ tục gì? Quy trình cụ thể là như thế nào? ". Liệu ACE làm HR có thể trả lời được hết không nhỉ ?

Nói chung câu hỏi này ngắn nhưng để trả lời được hết không phải dễ dàng gì. Dựa vào kinh nghiệm để trả lời thì khá dễ nhưng dẫn chứng cụ thể theo luật sẽ mất nhiều thời gian của tôi. Sau khi đọc hết luật lao động 2012, nghị định 95 2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 03/2014/NĐ-CP, Thông tư 23 - 2014 TT BLDTBXH, Luật việc làm, Luật bảo hiểm xã hội, tạm thời tôi mới liệt kê được 1 số cơ quan sau:
+ Phòng lao động thương binh và xã hội
+ Bảo hiểm xã hội quận
+ Tổng liên đoàn lao động
+ Chính quyền địa phương (ủy ban nhân dân, công an)
+ Tòa án nhân dân
+ Đơn vị hòa giải
+ Cục quản lý lao động ngoài nước
+ Cơ quan đại diện ngoại giao
+ Cơ quan lãnh sự
+ Cục xuất nhập cảnh
+ Cơ quan thuế

Cùng với việc cất công tìm hiểu kỹ theo luật để tránh hàm hồ, tôi cũng update thêm vào bộ quy trình các công việc nhân sự của mình cho đầy đủ:

Cụ thể hơn, chúng ta nhìn vào bảng sau:

CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Stt Công việc Cơ quan Ghi chú
1 Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải khai trình việc sử dụng lao động với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện. Nghị định 03 - 2014 / NĐ - CP: Điều 8 - Báo cáo sử dụng lao động
2 Người sử dụng lao động lập số quản lý lao động, quản lý và sử dụng số theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Thông tư 23 - 2014 TT BLDTBXH : Điều 7. Lập, quản lý và sử dụng sổ quản lý lao động
3 Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải lập sổ quản lý lao động nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.
4 Lập sổ theo dõi riêng khi sử dụng lao động chưa thành niên hoặc không xuất trình sổ theo dõi khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.
5 - Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi đăng ký kinh doanh.
- Người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao động không phải đăng ký nội quy lao động.
Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh Điều 28 - Nghị định 05/2015 NĐ - CP
6 Người sử dụng lao động gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện theo quy định. Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện Khoản 2 Điều 93 Bộ luật Lao động, Điều 13 Nghị định 95/2013/NĐ-CP ban hành ngày 22 tháng 08 năm 2013 quy định xử phạm hành chính trong lĩnh vực lao động
7 Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký kết, người sử dụng lao động hoặc đại
diện người sử dụng lao động phải gửi một bản thỏa ước lao động tập thể đến:
Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh đối với thỏa ước lao động
tập thể doanh nghiệp.
Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh Điều 75. Gửi thỏa ước lao động tập thể đến cơ quan quản lý nhà nước - Bộ luật lao động
8 Đăng ký Bảo hiểm xã hội lần đầu Cơ quan bảo hiểm xã hội;
9 Khai báo tăng giảm đóng BHXH Cơ quan bảo hiểm xã hội;
10 Phối hợp thực hiện các chế độ BHXH đối với người lao động Cơ quan bảo hiểm xã hội;
11 Cung cấp tài liệu, thông tin về bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
12 Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh trong báo cáo hằng năm về lao động. Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh Luật lao động
13 Thống kê, báo cáo định kỳ về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố nghiêm trọng theo quy định của pháp luật. Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh
14 Định kỳ 06 tháng và hằng năm, người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi về lao động với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện. Nghị định 03 - 2014 / NĐ - CP: Điều 8 - Báo cáo sử dụng lao động
15 Định kỳ 06 tháng và hằng năm, doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải báo cáo số lao động cho thuê lại với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện. Nghị định 03 - 2014 / NĐ - CP: Điều 8 - Báo cáo sử dụng lao động
16 Thành lập công đoàn cơ sở Tổng liên đoàn Lao động
17 Cung cấp thông tin về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh khi tập thể lao động yêu cầu để tiến hành thương lượng tập thể; Tập thể lao động
18 Tiến hành thương lượng tập thể để ký kết hoặc sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể khi nhận được yêu cầu của bên yêu cầu thương lượng Tập thể lao động
19 Tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế thưởng; Tập thể lao động
20 Lấy ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở khi xây dựng kế hoạch hoặc thực hiện các hoạt động bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động; Tổ chức đại diện tập thể lao động
21 Cung cấp thông tin về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động khi người lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu. Tổ chức công đoàn
22 Người sử dụng lao động sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Cục quản lý lao động ngoài nước
23 Người sử dụng lao động sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Cục xuất nhập cảnh
24 Cho thôi việc đối với nhiều người lao động Trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở
25 Cho thôi việc đối với nhiều người lao động Thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.
26 Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động Thanh tra lao động
27 Kiểm tra tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế Thanh tra thuế
28 Xử lý tranh chấp lao động Tòa án nhân dân
29 Xử lý tranh chấp lao động Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện
30 Các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
phải được kiểm định trước khi đưa vào sử dụng và kiểm định định kỳ trong quá
trình sử dụng bởi tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.
Cơ quan kiểm định
31 Báo cáo, lên phương án kế hoạch, kiểm tra Phòng cháy chữa cháy Công an Phòng cháy chữa cháy
32 Phối hợp điều tra, cung thông tin khi có yêu cầu của công an hình sự Công an Hình sự
33 Trao đổi hợp tác với địa phương trong các phong trào Ủy ban nhân dân địa phương
34 Thành lập, tổ chức các đơn vị tự vệ Ban chỉ huy quân sự quận

Có lẽ vẫn còn. Tôi sẽ bổ sung trong thời gian rảnh tới. Nếu ai đó đi phỏng vấn mà gặp câu hỏi này, tôi thấy khó có thể mà tường tận từng chi tiết để trả lời. Mỗi một cơ quan, mỗi một công việc đều có quy trình biểu mẫu riêng. Phải đến lúc làm mới biết và nhớ. Làm rồi thì thể nào cũng quên. Tôi đã từng phải tiếp công an đến điều tra 1 trường hợp nhân viên bỏ đi cùng bạn gái. Anh chàng này tự nhiên nghỉ việc mấy ngày liên, ai cũng nghĩ là đi đâu đó nghỉ mát. Ai ngờ đâu anh ta lừa con gái nhà người ta rồi bỏ đi biệt tích. Cho nên tôi có để cả việc gặp cơ quan công an vào làm câu trả lời ở trên.

Còn tiếp thanh tra lao động, ai cũng gặp rồi. Ví dụ như ở 3 bài này:
- Chuẩn bị gì cho đợt thanh tra lao động ?
- Chuẩn bị báo cáo thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động và luật bảo hiểm xã hội ?
- Chuẩn bị gì khi có đoàn bảo hiểm xã hội xuống thanh tra ?
Với cơ quan thuế là phối hợp với phòng kế toán. Mọi người đọc cụ thể ở bài này: Phòng nhân sự phải chuẩn bị gì khi thuế vào kiểm tra ?

Cơ quan bảo hiểm quận, phòng Hành Chính nhân sự gặp thường xuyên không phải bàn. Nghiệp vụ của nó cơ bản có mấy cái như ở trên. Quy trình thực hiện từng nghiệp vụ hơi dài. Thí dụ: Hướng dẫn làm HS tham gia BHXH ban đầu tại Thanh Xuân Hà Nội

Phòng và sở lao động, chúng ta ít gặp hơn nhưng 1 năm cũng phải giao tiếp đôi lần. Tòa án nhân dân thì chả ai mong gặp. Tôi cũng chưa phải làm việc với tòa án bao giờ nhưng mấy anh bạn làm vị trí quan hệ lao động trong Ngân hàng của tôi cũng thỉnh thoảng. Trát của tòa đến là giật thon thót.

Không biết tôi còn thiếu gì không nữa? Rất mong anh chị em và các bạn góp ý.

Xin tặng cả nhà 2 file chứa 2 bức ảnh ở trên:
File 1 - Quy trình quản lý nhân sự tổng thể (xem là biết hết các công việc nhân sự) : http://adf.ly/1LixOJ
File 2 - Bạng theo dõi luật và các hoạt động quản lý DN cần chấp hành : http://adf.ly/1LixTc

Mô tả công việc cho vị trí trưởng phòng hành chính trong tổ chức giáo dục

Sáng thấy cái Mô tả công việc cho vị trí trưởng phòng hành chính trong tổ chức giáo dục lại nhớ đến vài người bạn ủng hộ tôi trong ngành giáo dục. Họ cũng như nhiều người khác, đang xây dựng hệ thống nhân sự cho đơn vị trường của mình. Nghĩ đến họ rồi quay lại nhìn mô tả công việc vừa rồi. Mặc dù nó chưa phải mô tả công việc hoàn hảo theo đúng font form biểu mẫu cho lắm. Nhưng để tham khảo thì cũng tạm được.

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức
Đơn vị: Ban Kế hoạch Tổng hợp

I. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC:
1 . Bên trong:
- Cấp trên cấp Công ty: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc.
- Cấp trên trực tiếp: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc..
- Cấp trên có liên quan:
- Cán bộ quản lý, điều hành có liên quan: Giám đốc Kinh doanh, Phó Giám đốc Kinh doanh; Giám đốc Đào tạo, Phó Giám đốc Đào tạo; Các Trưởng phòng - Trợ lý trong Ban KHTH; Trưởng phòng công tác GV&HS, Phó Trưởng phòng công tác GV&HS; Trưởng phòng ĐBKD; Trưởng phòng TCKT, Phó Trưởng phòng TCKT.
- Có liên quan: Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên trong các đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2. Bên ngoài:
- UBND các tỉnh/tp:
- UBND các quận/huyện:
- Các Sở GD&ĐT:
- Các Phòng GD&ĐT:
- Các Nhà trường:
- Các đơn vị khác: Sở LĐTB&XH, Phòng LĐTB&XH; BHXH quận, BHXH TP; Chi cục thống kê quận; Công an quận, Công an phường; UBND phường; Các đơn vị cung cấp dịch vụ thuê mua ngoài và các đối tác khác; …

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Xây dựng tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và tổ chức thực hiện;
2. Hoạch định nguồn nhân lực quý, năm, trong từng giai đoạn; xây dựng kế hoạch tuyển dụng và tổ chức thực hiện;
3. Xây dựng kế hoạch đào tạo hội nhập, đào tạo lại, đào tạo nâng cao đối với CB, CV, NV và tổ chức thực hiện;
4. Đề xuất: Điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, sắp xếp, bố trí nhân sự, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nâng lương, điều chỉnh lương và các chính sách khác có liên quan cho người lao động và tổ chức thực hiện;
5. Quản lý hồ sơ, hợp đồng lao động; thực hiện công tác bảo hiểm;
6. Xây dựng hệ thống đánh giá, tổ chức đánh giá nhân sự và tổng hợp báo cáo chất lượng nhân sự trong từng thời điểm;
7. Xây dựng kế hoạch, phương án phối hợp tổ chức, kịch bản điều hành các sự kiện nội bộ Công ty, đề xuất kinh phí, đồng thời tổ chức thực hiện.
8. Lập kế hoạch xe và tổ chức thực hiện;
9. Quản trị và biên tập website;
10. Tổ chức thực hiện và đảm bảo công tác ATLĐ; ANTT, PCCN, thiên tai…;
11. Sắp xếp nội vụ; sắp xếp, bố trí chỗ ngồi làm việc của Cán bộ, Nhân viên;
12. Cập nhật hệ thống văn bản Pháp luật, các văn bản của các cơ quan quản lý có liên quan; tư vấn pháp luật; soạn thảo và chuẩn hóa hệ thống văn bản mẫu và mẫu biểu trong toàn Công ty;
13. Chuẩn bị nội dung, chương trình họp, các tài liệu và các nội dung khác phục vụ cuộc họp HĐQT, Đại hội đồng cổ đông và Ban Giám đốc;
14. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, lập sổ chứng nhận cổ phần, chuyển văn phòng giao dịch; lập chi nhánh, văn phòng đại diện;
15. Lập kế hoạch điều hành tuần, tháng và trong từng nhiệm vụ;
16. Thẩm định, điều chỉnh kế hoạch công tác tuần của các cơ quan, đơn vị, cá nhân.
17. Lập quyết định, nghị quyết, quy định, chỉ thị, thông báo, kết luận … vv trình ký và tổ chức thực hiện;
18. Xây dựng dự thảo Điều lệ công ty; Xây dựng nội quy, quy chế và hướng dẫn tổ chức thực hiện; quản lý, theo dõi việc thực hiện nội quy, quy chế…;
21. Chủ trì và phối hợp xây dựng: Tiêu chí, lộ trình phát triển văn hóa Doanh nghiệp; quy trình thực hiện nhiệm vụ theo nhiệm vụ của Ban KHTH, của các đơn vị và tổ chức thực hiện;
22. Chỉ đạo, đôn đốc, giám sát, hướng dẫn, phối hợp, hỗ trợ, thúc đẩy phát triển, đánh giá các mặt công tác của các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ, phương án và kế hoạch đã được phê duyệt.
23. Tiếp nhận, thẩm định, trình ký các loại văn bản của các đơn vị; tiếp nhận, các báo cáo, các thông tin từ các đơn vị, cá nhân; báo cáo, đề xuất kịp thời với Ban Giám đốc để xin ý kiến chỉ đạo và chỉ đạo giải quyết các thông tin đã tiếp nhận;
24. Chuẩn bị các bài phát biểu tại các hội nghị, sự kiện; thư chúc mừng các sự kiện;
25. Chuẩn bị tài liệu, phương tiện, hậu cần, … cho Chủ tịch, Giám đốc đi công tác;
26. Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra theo chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc;
27. Đại diện Công ty giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp luật, giải quyết các tranh chấp và các nhiệm vụ khác được uỷ quyền và phân công.
28. Cùng tham gia thực hiện: Tổ chức tập huấn Giáo viên; Tổ chức các sự kiện, các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên; Tổ chức các hội nghị Giáo viên và các sự kiện cho Học sinh; Trang bị CSVC; bàn giao sách, TLGV.
29. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch và Ban Tổng Giám đốc giao.

Ngày tháng năm
Người nhận việc

Nhận xét: Nói chung bản mô tả công việc này tôi chưa vừa ý lắm. Vì nó viết theo kiểu liệt kê và chỉ để cho người ở vị trí đó biết các công việc chứ không có nhiều yếu tố giúp cho các công việc khác của nhân sự. Nó còn không có cả theo chuẩn nào. Tôi thích cách viết mô tả công việc theo PDCA hơn: http://blognhansu.net/2013/11/19/pdca-trong-viet-mo-ta-cong-viec/

Cụ thể ở mô tả công việc này thiếu:
1. Mục đích chung của công việc
2. Kết quả đầu ra (làm căn cứ để xây dựng các chỉ số công việc)
3. Quyền hạn: không có quyền hạn thì sẽ rất khó để thực hiện công việc.
4. Điều kiện làm việc
5. Tiêu chuẩn năng lực / tiêu chuẩn vị trí : dùng để tuyển dụng và xây dựng từ điển năng lực.

Ngoài ra form còn không theo cả ISO. Như vậy nếu tôi làm trưởng phòng thì 1 trong những việc tôi phải làm đó là viết lại mô tả công việc cho công ty.

Cuối cùng, trong mô tả công việc này có việc "9. Quản trị và biên tập website" khá lạ. Tôi chưa thấy trưởng phòng tổ chức hành chính nào kiêm luôn cả việc quản trị website. Chắc ý ở đây là phòng hành chính sẽ có 1 nhân viên phụ trách kỹ thuật chung bao gồm cả phần cứng và phần mềm. Sự thật là thế thì khổ anh chàng kỹ thuật này. Vì anh ý phải ở 1 phòng không đúng chuyến môn. Mà cũng có thể anh ta sướng vì chỉ có 1 mình anh ta làm việc như vậy. Người khác thì không biết gì. Anh ấy sẽ là nhân vật key không thể thay thế.

Tán dóc 1 chút gọi là súc miệng buổi sáng. Anh chị em có ai quan tâm thì download theo link ở dưới nhé.

Linkdownload bản mô tả công việc : http://tailieunhansu.com/diendan/f567/05-_-mo-ta-cong-viec-truong-phong-chuc-hanh-chinh-cong-ty-giao-duc-84503

Mới chuyển ngang sang vị trí nhân sự (Hr) nên bắt đầu từ đâu ?

Mới chuyển ngang sang vị trí nhân sự nên bắt đầu từ đâu ?

Ra Tết trời Hà Nội bắt đầu ẩm thấp. Mọi thứ cứ mềm mềm, ươn ướt. Trời thì mưa phùn từ sáng đến đêm rồi lại từ đêm đến sáng. Cứ thế trời cho người và cây thưởng thức hương vị của mưa xuân. Thỉnh thoảng, có ngày tạnh ráo, thiên hạ ai cũng mừng. Niềm vui chưa dứt khỏi nụ cười thì chiều tối trời lại xầm xì. Mưa xuân lại tiếp thế len lỏi vào từng nhà. Mưa cứ vậy, trùng trình qua ngõ.

Tôi theo lệ thường, sáng sớm lại ngồi vào bàn và làm những việc yêu thích. Mở blog ra xem lại những bài viết đã viết, tôi thấy một bài tôi trả lời khá ngắn và sơ sài: Mới đảm nhận vị trí hành chính nhân sự từ vị trí công việc khác nên bắt đầu từ đâu ? Tự dưng trong tôi dâng lên cảm giác áy náy tệ. Và tôi liền bắt tay viết lại một bài viết sao cho cụ thể hơn và dễ hình dung hơn. Câu hỏi của chúng ta được đặt ra là: Mới chuyển ngang sang vị trí nhân sự nên bắt đầu từ đâu ?


Xem ảnh lớn tại : http://blognhansu.net/wp-content/uploads/2015/03/chuyennganghr2.jpg

Trong quãng thời gian hoạt động trong lĩnh vực nhân sự của mình tôi gặp không phải khá nhiều mà là nhiều anh chị em không học đúng chuyên ngành mà được chuyển ngang sang làm HR. Nhiều anh chị đã làm từ rất lâu rồi. Chuyển sang làm HR thì có nhiều vị trí lắm. Đến CEO chuyển về làm Nhân sự, tôi cũng gặp rồi. Mỗi người sẽ có cách tiếp cận với Vị trí Nhân sự khác nhau. Theo tôi, việc đầu tiên khi nhận được quyết định đó là suy nghĩ xem đó là cơ hội hay là rủi ro. Tôi thích lối suy nghĩ đây là cơ hội hơn.

Cơ hội đầu tiên, có thể là ta đang được ở trong quá trình đào tạo CEO nên được điều chuyển vào phòng này. Hi. Hơi buồn cười 1 chút vì đây là cơ hội rất nhỏ. Nhưng chả tội gì mà ta không AQ, không tự huyễn hoặc một chút.
Cơ hội thứ hai, tất nhiên, HR là lĩnh vực hot và có thu nhập đang lên. Sang đây là sang một khu vực, chân trời mới, rộng mở với cộng đồng hỗ trợ nhau tốt và chúng ta sẽ có những quyền lực mềm mà không phải vị trí nào cũng có được.

Thôi tạm 2 cơ hội thế đã. Giờ trở lại với câu hỏi, câu trả lời của tôi đó là:

1. Tìm hiểu 1 cách tổng thể về Nhân sự
2. Trang bị cho mình công cụ làm việc
3. Tìm hiểu nội tình công ty
4. Triển khai công việc
5. Tham gia 1 vài khóa học hỗ trợ
6. Kết nối cộng đồng

Đây là 6 công việc, 6 bước bạn cần làm để nắm bắt và có thể chuyển ngang sang vị trí Nhân sự một cách tốt nhất. Bạn có thể làm từng việc hoặc làm song song các việc. Không vấn đề gì. Chúng ta sẽ đi vào cụ tỉ từng việc.

Việc 1: Đầu tiên, tôi khuyên mọi người là nên tìm cho mình cái nhìn tổng quát về nghề. Khi nắm được 1 cách tổng quát thì tự nhiên trong đầu ta sẽ nảy sinh các ý tưởng để làm việc. Giống như việc lá vàng thì sẽ về cội, ta biết được quy luật thì lá sẽ có rất nhiều cách để rụng: lá khẽ đưa vèo, lá rơi nhẹ như là rơi nghiêng, lá rơi 1 cái bộp xuống đất ... Tổng thể nhất đối với tôi, nhân sự là: làm tất cả mọi việc để công ty và mọi người trong công ty hoàn thành tốt công việc.

Tôi hay lấy ví dụ tụt quần tụt áo để tạo động lực cho các anh em làm việc để minh chứng cho định nghĩa trên. Không hiểu thế nào, tự nhiên đọc trên báo thấy trong tháng này có đến tận 2 vụ tụ quần áo, cởi truồng giữa trốn đông người của các bạn gái để níu giữ tình yêu. Chả lẽ các bạn đọc được ví dụ của tôi và làm theo luôn. Nói và lấy ví dụ vui vậy thôi. Chứ chả ai và tôi khuyên cũng không nên làm cái điều đó.

Công việc của nhân sự xoay quanh vòng đời của nhân viên. Bạn cứ nhìn vào chu trình tổng thể dưới đây sẽ thấy rõ.

Nhân viên bơ vơ ở ngoài thị trường, chúng ta có nhu cầu tìm người giúp đỡ. 2 bên hợp tác. Nhân viên về làm cho công ty. Công ty đánh giá nhân viên. Được thì nhân viên tiếp tục làm cho công ty không thì lại ra thị trường. Gọn như mấy dòng này nhưng là hằng hà sa số việc phải làm.

Mỗi một dòng, một từ khóa ở trong hình trên là khá nhiều việc, dự án cần triển khai. Chúng ta chưa cần phải đi sâu vào từng vấn đề vội, bạn chỉ cần nhìn để hình dung công việc cũng như lấy ý tưởng để triển khai các công việc về sau. Tôi thấy các từ khóa sau bạn nên nắm sơ qua.
- Tuyển dụng
- Thuyên chuyển
- KPI
- Năng lưc
- ASK
- C&B
- Phúc lợi
- DISC
- BHXH
- BHYT
....

Thêm một cái nữa, bạn nên nắm được về tổng quan nhân sự: sẽ có 2 nhóm công việc. Nhóm 1 là vận hành các công việc vật lý và nhóm 2 triển khai các dự án. Do bạn và các anh chị em chuyển ngang nên khả năng chuyển để chạy dự án là ít mà chủ yếu sẽ là chạy các công việc vật lý. Hàng ngày việc phát sinh cái gì thì ta giải quyết cái đó (tôi gọi đó là công việc vật lý).

Việc 2: Khi bạn có cái nhìn tổng thể, xuyên suốt các công việc nhân sự rồi. Bạn biết việc khỏa thân để tạo động lực cho thằng Sale nó mang tiền về nuôi công ty là việc phải làm và là của mình rồi thì việc thứ 2 tôi khuyên bạn và cả các anh chị là nên: Chuẩn bị cho mình công cụ làm việc.

Do chuyển ngang, nên khi nói đến từ khóa “công cụ làm việc” hẳn mọi người sẽ hình dung được rồi. Tuy nhiên tôi vẫn muốn nhắc lại 1 chút, công cụ làm việc không hẳn chỉ là những thứ vật dụng như máy tính, bàn làm , việc, ngăn đựng giấy mà còn là những thứ vô hình khong sờ nắm được như phần mềm và các biểu mẫu. Nhân sự là việc liên quan đến con người. Con người thì có nhiều loại. Loại con và loại người. Loại tốt và loại xấu. Loại giới tính nam và loại giới tính nữ. Vì thế chúng ta không thể chỉ nói mồm với nhau được mà cần phải có bằng chứng, có cơ sở, có giấy tờ mới ổn. Các biểu mẫu, quy trình, giấy tờ mẫu có sẵn sẽ giúp bạn rất đắc lực.

Cơ bản nhân sự sẽ có khoảng 20 quy trình cùng với các biểu mẫu đi kèm. Tôi sẽ giới thiệu sơ lược cùng đưa tên các biểu mẫu để bạn nắm. Các biểu mẫu này bạn có thể tìm thấy trên mạng nên tôi sẽ không đưa vào đây giống như 1 số quyển sách nhân sự khác. Đưa nhiều biểu mẫu vào chỉ tốn giấy. Bạn chịu khó tìm kiếm là ra. Nếu cần hỗ trợ thì bạn cứ gửi mail cho tôi. Tôi giúp được gì sẽ làm nhiệt tình.

Xây dựng các quy trình, tài liệu, biểu mẫu trong quản lý nhân sự của 1 công ty theo ISO như thế nào ?

...

Một thời gian dài đã đi qua, giờ tôi mới lại có thời gian để viết tiếp phần 2 hướng dẫn những anh chị và các bạn chuyển ngang sang vị trí nhân sự. Trước tôi dừng ở 2 việc:
- Việc 1: Nắm tổng quan để có cái nhìn về nhân sự
- Việc 2: Nên trang bị cho mình những công cụ hữu ích

Lúc này chúng ta sẽ vào việc 3. Nhân sự liên quan đến con người, giúp công ty làm việc hiệu quả thì việc nắm nội tình công ty là tất yếu. Khi bạn ở một vị trí khác thì bạn chỉ có thể nhìn công ty ở một khía cạnh nhất định nhưng đã vào nhân sự rồi thì vị trí này đòi hỏi bạn phải biết hết và khá toàn diện. Bạn phải biết kinh doanh làm cái gì, marketing ra sao, kỹ thuật xử lý ổn không, các chứng chỉ của họ nói điều gì ...

Tại sao lại phải biết hết ? Đơn giản cứ làm đi bạn sẽ thấy. Bạn không biết thì công việc sẽ rất khó khăn. Người ta quảng cho bạn 1 cái mô tả công việc mà bạn còn chả biết người ta viết nội dung công việc đúng hay sai thì chắc chắn bạn sẽ chết bởi núi công việc, sức ép của sếp và cả từ các phòng ban khác.

Hơn nữa, công ty bạn mà to to một chút thì bạn không chỉ phải nắm công việc mà còn phải nắm cả tính cách và biết các loại tính cách để làm việc cho phù hợp. Việc nhân sự là việc quan trọng nhưng không gấp nên dễ bị xếp ra sau. Trong khi đó việc đó lại là của bạn thì bạn phải hoàn thành theo kế hoạch. Bạn sẽ làm sao để thúc đẩy công việc nếu không biết tính cách của đồng nghiệp để điều hướng. Người thích nịnh thì nịnh cho họ làm nhanh. Người thích thẳng thì ta nói thẳng. Không thể nói thẳng một cách như tát vào mặt với người không thích điều đó. Làm vậy thì công việc của ta chắc sẽ còn lâu mới xong.

Tôi nhớ, tôi có một bài dành cho các Hr fresher – các bạn sinh viên mới vào nghề nhân sự. Bài đó tôi khuyên các bạn đó làm một số công việc để tìm hiểu nội tình công ty. Các bạn và các anh chị - những người chuyển ngang – tức là đã đi làm thì tôi không cần nói nhiều. Tôi xin phép nói qua một chút để anh chị nắm. Nếu là tôi thì tôi sẽ:
- Xin phép để dọn dẹp, sắp xếp lại phòng và khu vực tôi làm việc. Phòng nhân sự sẽ nhiều giấy tờ và có nhiều văn bản không được lưu bản mềm. Việc không lưu này có nhiều nguyên nhân như không được lưu, nhân viên cũ đã chuyển đi ... Tuy vậy, không cần quan tâm đến điều đó, chúng ta cứu dọn dẹp cho gọn lại. Dọn phòng là cơ hội cho ta tiếp xúc với lịch sử công ty. Chúng ta nên cẩn thận xem lại từng phòng ban, cố gắng nhớ các vấn đề nổi cộm của công ty cũng như từng người. Nội tình công ty chính là đây.
- Tiếp đến là tìm đến các khu vực lưu trữ bản mềm các chính sách, quy trình ... của công ty. Chúng ta phải cố gắng tập trung được càng nhiều các tốt các file này. Để tiện cho mình mai sau tìm kiếm và như tôi nói từ phần trước, chúng ta cần có công cụ làm việc. Chính các quy trình, biểu mẫu, văn bản đó là công cụ để chúng ta làm việc. Một công đôi việc, chúng ta không nên bỏ qua việc này.
Tạm nghỉ ở chỗ này một chút, mời cả nhà cùng đọc thêm bài : Danh sách các quy chế, quy định cần có trong công ty … ?

...

Việc 4: Sau khi đã nắm tổng quan, có công cụ làm việc và nắm được nội tình công ty thì giờ chúng ta sẽ bắt đầu triển khai công việc. Có 4 loại công việc chúng ta sẽ mần :
- Công việc sếp giao
- Công việc sự vụ
- Công việc còn thiếu
- Và công việc đề xuất

Chuyển ngang sang vị trí nhân sự thì hẳn công ty đang cần người làm những việc nhân sự này. Cần người làm nhưng tuyển mới thì vất vả và có vẻ như công việc cũng không hoặc chưa cần chuyên môn sâu. Do vậy, chúng ta sẽ vào hỏi sếp và trao đổi với sếp những nhiệm vụ sẽ hoàn thành trước mắt. Việc hoàn thành những nhiệm vụ này là điều cơ bản đầu tiên để chúng ta tiến bước tiếp trong lĩnh vực nhân sự. Tôi tin những việc này sẽ không khó. Có khó thì người ta đã tuyển hẳn người có chuyên môn. Bên cạnh đó, nhân sự là lĩnh vực nhạy cảm nhiều thông tin mật cần thời gian mới có thể chuyển giao hết nếu tuyển người mới. Nếu người đó không phù hợp văn hóa thì lại công toi. Cho nên bạn cứ yên tâm thực hiện công việc.

Sau nữa khi ngồi vào vị trí Hr này thì công việc sự vụ hàng ngày sẽ phát sinh. Khi nó phát sinh việc gì thì bạn nhìn vào quy trình và làm theo quy trình đã chuẩn bị ở trên. Hướng dẫn mọi người hoàn thiện các biểu mẫu của bạn. Việc đưa các công việc vào quy trình sẽ dần dần đưa công ty vào hệ thống ổn định. Việc phát sinh thì nhiều lắm, tùy vào vị trí mà bạn phụ trách. Hẳn là sẽ trả lương, xin nghỉ phép, nghỉ việc, viết công văn, quyết định, làm hợp đồng ....

Từng ý công việc mà vẫn còn thời gian, bạn nên xử lý các công việc còn thiếu hoặc chưa hoàn thành từ người tiền nhiệm (nếu có) hoặc người trong phòng (nếu bị quá tải). Tôi có gợi ý 1 số việc như sau:

- Tuyển dụng : công việc cần làm lúc đầu có thể là thống kê lại số lượng người mới tuyển vào và các vấn đề như lương thử việc, lương chính thức, thời gian làm việc ... Việc này để nắm tình hình tuyển dụng của công ty. Sau đó là hỏi xem đang có job nào cần tuyển, yêu cầu ra sao. Tiếp là hỏi xem sẽ có job nào tuyển cần tuyển dụng trong tương lai.
- Đào tạo: Có lẽ câu hỏi đầu tiên nên hỏi là tình hình đào tạo hội nhập của công ty thế nào? Có được duy trì không ? Sắp tới có khóa đào tạo nào ? Đào tạo nội bộ ra sao ?
- Chính sách và lương thưởng: vị trí này thường sẽ phải theo dõi cả thông tin nhân sự nên ta sẽ hỏi có hệ thống theo dõi thông tin nhân sự chưa? Việc tiếp theo nên hỏi là hồ sơ lý lịch nhân viên ở đâu và nên xem qua xem nó thiếu hay thừa cái gì? Việc tiếp nữa hoàn thiện hợp đồng cho những người thiếu. Thường thì nếu chưa có người làm cái này thì công ty hay trễ việc làm hợp đồng lắm.
- Bảo hiểm xã hội: Cái này thì chắc chả cần gì phải hỏi. Tôi thấy có thể làm luôn được. Lên BHXH lấy cái công văn thì chắc người ta sẽ không làm khó dễ cho mình.

Cuối của việc 4, đó là đề xuất công việc cho bản thân mình. Như ở trên chúng ta có tổng thể, có công cụ, có từng công việc chi tiết, có nắm được nội tình công ty thì hẳn chúng ta sẽ có những ý tưởng triển khai để đề xuất với sếp. Bạn cứ nghĩ ra một vài ý tưởng mà công ty còn thiếu để tiến hành trao đổi với sếp rồi triển khai. Không được đồng ý, bạn lại nghĩ ý tưởng khác. Bạn cứ đặt mình ở địa vị của giám đốc, của sếp rồi suy nghĩ hộ họ. Khi ở vị trí giám đốc bạn sẽ thấy ý tưởng. Và thấy cả sự đồng cảm của sếp khi trao đổi nữa. Chia sẻ cá nhân 1 chút, tính tôi không thích bị người khác sai. Mà sai vặt lại càng không thích. Vì thế tôi luôn nghĩ ra việc để làm và cố gắng làm tốt nhất có thể. Nhân sự thì có vô vàn việc để làm. Tôi không tin nếu như có ai đó nói nhân sự không có việc gì để làm. Bạn không tự nghĩ được ra việc cho mình thì người khác sẽ nghĩ hộ bạn. Và người nghĩ hộ bạn thì sẽ làm sếp của bạn. Thế thôi. Bạn nghĩ được việc cho mình và nghĩ được việc cho người khác thì rất tốt. Tuy nhiên nghĩ ra việc cho người khác thì nên cẩn thận khi nói ra. Tùy vào từng vị trí, từng thời điểm bạn mới có thể nói ra được điều này.

Việc 5: Lúc này mới là lúc nên học này học nọ. Do là chuyển ngang nên tôi khuyên mọi người vẫn nên cố gắng kiếm một tấm bằng nào đó. Hay chính xác là nên đi học. Đi học nó có 4 cái lợi. 1 đó là có kiến thức; 2 có bằng; 3 có network và các mối quan hệ đồng môn; 4 chứng minh cho sếp thấy là ta đang cố gắng nâng cao trình độ của mình. Nếu chưa có điều kiện về thời gian cũng như tiền bạc thì chúng ta có thể học online. Hiện nay có nhiều khóa học miễn phí. Tôi cũng có tạo ra 1 số khóa học như vậy để hướng dẫn mọi người tiếp xúc với nghề nhân sự. Hướng dẫn làm sao để mọi người bớt bỡ ngỡ và tiếp cận nhanh nhất với nghề.

Chọn trung tâm nơi học theo tôi là một vấn đề mà ai cũng băn khoăn suy nghĩ. Tôi khuyên mọi người nên chọn trung tâm nào lấy định hướng nhân sự để phát triển. Chứ đừng lấy trung tâm đào tạo marketing, đào tạo doanh nhân, đào tạo CEO để đi học Nhân sự. Hãy tìm hiểu xem họ có những hoạt động hướng tới cộng đồng Nhân sự hay không ? Có đóng góp cho xã hội hay không ? Ở Hà Nội tôi thấy có trung tâm đào tạo CEO và HR khá to. Nhưng chả thấy họ tổ chức Offline cho cộng đồng bao giờ, cũng chả cung cấp cái gì miễn phí cả. Họ đào tạo CEO và dụ CEO cử HR đi học. Cách làm của họ tốt cho doanh số của họ nhưng người học là HR thì không được lợi nhiều. Mình tham gia học ở công ty hướng tới cộng đồng nghề thì mình được lợi ở chỗ về sau có nhiều hoạt động mình được miễn phí hoặc giảm giá, được hỗ trợ. Và học như vậy thì ta cũng coi như hỗ trợ công ty đó phát triển để đóng góp cho cộng đồng nhiều hơn.

Ví dụ như bạn đọc và ủng hộ quyển sách blog nhân sự tôi tâm huyết là đã giúp tôi nhiều để tiếp tục cống hiến cho cộng đồng đấy bạn ạ.

Việc 6: Bài viết dài lê thê quá, cuối cùng thì tôi cũng đến đoạn chốt. Phù, may quá. Ở việc 5 là đi học và học thày không tày học bạn. Bạn chuyển ngang công việc thì sẽ có nhiều bỡ ngỡ cần hỏi cần giúp đỡ. Nhưng hỏi ai bây giờ, chả lẽ hỏi sếp ? Bắt đầu ở vị trí HR thì bạn nên bắt đầu phải có network – các mối quan hệ công việc và đồng nghiệp. Tự nhiên bạn bốc điện thoại lên gọi cho 1 ai đó người ta không hề biết mình thì theo bạn: người ta có hỗ trợ bạn không ? Nếu bạn alo cho tôi thì tôi sẽ cố gắng hỗ trợ bạn dù chưa biết bạn là ai. Nhưng người khác chắc là sẽ không thế.

Nếu bạn đã hiểu tầm quan trọng của network thế nào rồi thì việc tiếp theo của bạn là “xách mông lên và đi” offline thôi. Việc đầu tiên bắt đầu bằng tìm thông tin. Thông tin về các buổi offline có rất nhiều trên mạng. Bạn có thể lên google tìm kiếm từ khóa “offline + nhân sự”, có thể tham gia các diễn đàn, group facebook và có thể đọc blog của tôi để lấy thông tin. Sau khi có thông tin là đăng ký. Khi tổ chức offline tôi hay nhận được câu hỏi là “em mới tham gia liệu có tham gia được không ?”. Offline sinh ra để những người chưa quen nhau gặp và quen nhau. Offline mà toàn người cũ thì đó là họp mặt mất rồi. Bạn đừng ngại khi tham gia một buổi offline nào đó.

Khi tham gia offline, bạn cũng đừng thụ động chỉ đến để tìm hiểu kiến thức. Kiến thức sẽ có rất ít nếu bạn chỉ nghe và xong thì về. Tốt nhất bạn nên cố gắng tham gia vào việc hỗ trợ tổ chức. Bạn cứ chủ động hỏi xem BTC có cần hỗ trợ gì không ? Ít nhất nếu không có việc thì bạn có thể đã làm quen được với 1 người. Còn nếu có việc, trong 1 sự kiện bạn xuất hiện với vai trò ban tổ chức thì bạn sẽ được mọi người chú ý hơn. Và bạn sẽ dễ làm quen với mọi người.

Trong buổi offline, hay cố gắng làm quen với ít nhất 7 người, nhớ tên họ và cố gắng cướp diễn đàn. Bạn hãy chia sẻ vấn đề của bạn. Tôi tin sẽ có người giúp bạn giải quyết nó. Bạn cũng đừng chỉ tham gia 1 buổi offline duy nhất. Nên cố gắng tham gia nhiều buổi offline để mọi người có thể nhớ được bạn. Hẹn gặp lại bạn ở các buổi offline.

Tổng kết: bạn làm hết các công việc trên, sau 1 thời gian mà vẫn thấy mông lung thì bạn nên làm lại. Bắt đầu từ công việc 1 cho đến 6. Tôi tin là bạn chưa làm kỹ. Sau khi thực hiện đến lần 2 mà bạn vẫn thấy mông lung với công việc của mình thì rõ là bạn không phù hợp với nhân sự. Chúc bạn thành công ở bến đỗ tiếp sau.

Làm hành chính là làm những việc gì ?

Hôm trước tôi có viết bài: Các công việc của phòng hành chính theo cách nhìn quy trình, không biết có ai quan tâm không ? Tối nay nhân lúc buồn buồn chán chán lại gặp được bức ảnh nói về công việc hành chính của iCANDO:

thế là tôi liền làm thêm 1 cái ảnh nữa để thể hiện nốt các công việc của hành chính:

Nhìn vào 2 bức tranh trên, chúng ta có thể thấy là hành chính có 8 nhóm công việc:
- Lễ tân văn phòng
- Thư ký hỗ trợ
- Quản lý hạ tầng - trang thiết bị
- Soạn và lưu trữ văn bản hồ sơ
- Chấm công - thực thi chính sách
- Duy trì môi trường làm việc
- Xử lý thông tin ra vào
- Tiếp khách
và 8 nhóm chính này có thể chia thành 20 quy trình công việc:
01 – Quy dinh quan ly thu vien cong ty
02 – Quy che cham cong
03 – Quy dinh sua chua
04 – Quy trinh bao tri, bao hanh
05 - Quy dinh quan ly va to chuc cuoc hop
06 – Quy dinh quan ly con dau
07 – Quy dinh tiep khach
08 – Quy dinh quan ly may vi tinh, mang, internet
09 – Quy dinh quan ly van ban den, van ban di
10 – Quy dinh quan ly van phong pham
11 – Quy dinh quan ly va su dung dien thoai
12 – Quy dinh che do cong tac phi
13 – Quy dinh quan ly va su dung xe o to
14 – Quy dinh quan ly ho so
15 – Quy dinh quan ly tai lieu
16 – Quy dinh soan thao van ban
17 – Quy trinh to chuc hoi nghi
18 – Quy dinh quan ly bieu mau
19 – Quy trinh xu ly thong tin
20 – Quy dinh kiem soat nhan vien, khach ra vao cong
21 – Quy dinh quan ly tai san, hang hoa ra vao cong

Công việc cũng không nhẹ nhàng gì nếu làm hết những việc này phải không cả nhà nhỉ ? Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.

Update 18/08/2021, đăng ký: miễn phí tài liệu biểu mẫu quy trình hoạt động của phòng hành chính tại đây: http://blognhansu.net.vn/?p=24282

Mới đảm nhận vị trí hành chính nhân sự từ vị trí công việc khác nên bắt đầu từ đâu ?

Em chào anh Hùng Cường- là một chuyên gia về lĩnh vực Nhân sự.

Em xin tự giới thiệu, em tên là Ng... , hiện đang làm việc tại Công ty ... Việt Nam, chuyên về dịch vụ kế toán, tư vấn thuế và tài chính.

Trong thời gian mời gần đây, công ty em có sự thay đổi lớn về nhân sự, em phải đẩm nhận vị trí Hành chính nhân sự của Công ty, mặc dù trước đó em không học hay làm về nhân sự. Đối với em Hành chính nhân sự là một công việc hoàn toàn mới và lạ đối với em, anh ạ. Mong qua làm quen với anh, anh có thể dành chút thời gian của anh chia sẻ giúp cho em, để làm được về Hành chính nhân sự được tốt thì em cần có những gì không anh nhé.

Em biết em chỉ là một cá nhân nhỏ, rất nhỏ so với những ace khác cũng đang cần anh hỗ trợ họ về lĩnh vực chuyên môn. Nhưng em vẫn rất muốn anh chia sẻ đôi lời giúp em có định hướng trong nghề Nhân sự anh nhé.

Chân thành cảm ơn anh Hùng Cường
Trân trọng,

***
Chào bạn,

Chúc mừng bạn đã được sang vị trí mới. Rất vui được làm quen với bạn. Nếu được Cường thân mời bạn tham dự buổi off liên hoan dành cho các HR vào trưa thứ 7 ngày 24/1 tuần này: http://blognhansu.net/2015/01/14/thong-tin-cap-nhat-ve-buoi-lien-hoan-hrshare-ha-noi-24-1-2015/

Về vấn đề của bạn: Trước hết bạn cần biết là làm Nhân sự và Hành Chính là phải cần làm những công việc gì ? 2 link này sẽ giúp bạn được ít nhiều. Hành chính và Nhân sự mỗi nhóm công việc sẽ có khoảng 20 công việc vật lý nhỏ cần làm:
http://blognhansu.net/2011/10/14/btl04-quan-tri-nhan-su-cua-cong-ty-thep-ver-2-0/
http://blognhansu.net/2011/10/19/btl13-tai-lieu-quan-tri-hanh-chinh-new/

Sau khi đã nắm và hình dung được các công việc mà Hr và Hành chính cần làm. Bước tiếp theo là bạn nên trang bị cho mình các công cụ (cụ thể là các biểu mẫu) cho các công việc đó.

Tiếp đến là làm theo hướng dẫn này của Cường:
http://blognhansu.net/2015/01/01/thu-tu-cac-cong-viec-nhan-su-can-lam-tu-nam-1-toi-nam-thu-4-va-tai-co-cau-he-thong/

Sau nữa, là tham gia khóa học online hoặc offline: www.nghenhansu.net/hrfresher2

Trong thư bạn có nói về việc giúp bạn định hướng trong nghề nhân sự. Vậy thì tiếp nữa bạn nên đọc 1 số bài viết về nghề nhân sự của mình:
- Nghề nhân sự là gì: http://blognhansu.net/2014/04/19/nghe-nhan-su-la-gi/
- Người làm nghề nhân sự phải như thế nào ?
http://blognhansu.net/2014/04/21/nguoi-lam-nghe-nhan-su-phai-nhu-the-nao/
http://blognhansu.net/2014/04/27/nguoi-lam-nghe-nhan-su-phai-nhu-the-nao-2/
- Con đường phát triển trong nghề: http://blognhansu.net/2011/07/13/lo-trinh-cong-danh-cua-dan-nhan-su-career-path-in-hr/
- Cay đắng trong nghề: http://blognhansu.net/2014/04/25/cay-dang-nghe-nhan-su/
- Mức lương của nghề: http://blognhansu.net/2014/08/07/co-phai-muc-luong-toi-thieu-cua-sinh-vien-quan-tri-nhan-luc-khi-ra-truong-co-the-dat-5-trieu-dong-thang/

Đây là tổng quan, về sau bạn nên tìm hiểu thêm các vấn đề khác ở: http://blognhansu.net/gioi-thieu/muc-luc-cac-bai-viet-trong-blog-nhan-su/

Hi vọng, những chỉ dẫn của mình sẽ giúp được bạn ít nhiều.

Keep contact!
HC

Phòng nhân sự phải chuẩn bị gì khi thuế vào kiểm tra ?

Nhân chuyện đầu năm nói chuyện cuối năm, cơ quan thuế thường hay có lịch "thăm" doanh nghiệp vào những ngày cùng tháng tận. Các nhân viên của họ sẽ đi thành từng tốp 2-3 người hoặc nhiều hơn nữa tùy theo khối lương công việc. Mỗi người họ sẽ kiểm tra từng mục thuế khác nhau nên nếu chúng ta không muốn bị quay vòng vòng một lúc bởi hàng tá câu hỏi của họ thì nên sắp xếp hồ sơ trước để không rơi vào tình huống bị động. Đây là việc của bên phòng kế toán, tuy nhiên thì trong kiểm tra thuế có mục kiểm tra Thuế TNDN. Thuế TNDN là loại thuế mà liên quan đến toàn bộ hệ thống tài chính kế toán của doanh nghiệp, nên hồ sơ của loại thuế này chính là toàn bộ sổ sách kế toán, tài liệu kế toán của doanh nghiệp. Vì thế trong bộ hồ sơ chuẩn bị sẽ có bộ hồ sơ liên quan đến Nhân sự.

Chúng ta nên chuẩn bị hồ sơ nhân sự và sắp xếp như sau:
1. Hợp đồng lao động
2. Hồ sơ cá nhân lao động
3. Bảng lương, bảng trích nộp bảo hiểm cho người lao động
4. Bảng đối chiếu BH với cơ quan bảo hiểm
5. Hồ sơ các khoản nợ giữa cá nhân người lao động và công ty
6. Biên bản kiểm tra về lao động (nếu có)
7. Quyết định tuyển dụng, quyết định chức danh, quyết định tiếp nhận, quyết định lương
8. Tài liệu, hồ sơ đào tạo nhân sự

Ngoài ra, thuế sẽ còn kiểm tra về thuế thu nhập cá nhân. Một số nơi thì kế toán phụ trách mảng này, một số nơi thì nhân sự. Tuy nhiên khi kiểm tra hạng mục này thì sẽ phải có sự phối hợp của 2 phòng. Do vậy Nhân sự cũng cần chuẩn bị trước. Các hồ sơ tài liệu cần chuẩn bị:
- Hợp đồng lao động (để xem xét việc trả lương Gross hay là lương Net, mức lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác…), hồ sơ nhân sự (để chắc chắn nhân sự đó có tồn tại thật tại công ty).
- Quyết định lương, quyết định tăng lương, quy chế lương công ty.
- Bảng lương và các chứng từ thanh toán lương, kèm một file excel tổng hợp từng năm về tổng thu nhập, tổng thuế phải nộp, đã nộp
- Thẻ lương nhân viên có chữ ký của người nhận, UNC chuyển lương qua Ngân hàng
- Các biên lai khấu trừ thuế cho các lao động không ký hợp đồng, các lao động nghỉ việc giữa năm
- Tờ khai đăng ký giảm trừ gia cảnh có xác nhận của cơ quan thuế của từng nhân viên
- Bản sao công chứng hộ chiếu, visa của các cá nhân người nước ngoài
- Các ủy quyền quyết toán thuế của các lao động quyết toán thuế tại doanh nghiệp
- Các giấy tờ khác liên quan

Thường thì với một công ty mới thành lập thì thuế sẽ không vào kiểm tra trong 3 năm đầu. Chính vì thế chúng ta có 3 năm để hoàn thiện hồ sơ. Bài viết này dùng để đối chiếu tham khảo với bài: "Thứ tự các công việc Nhân sự cần làm từ năm 1 tới năm thứ 4 và tái cơ cấu hệ thống" rất tốt.

Nhắc tới "audit" thanh kiểm tra lại nhớ tới sở lao động cũng có đợt xuống kiểm tra công ty : Chuẩn bị gì cho đợt thanh tra lao động ?

Thứ tự các công việc Nhân sự cần làm từ năm 1 tới năm thứ 4 và tái cơ cấu hệ thống

Đây là bài viết khai bút thứ 2 trong ngày đầu năm mới. Bài này hẳn các HR và cả các CEO sẽ thích. Một năm trở lại đây, nhờ có bộ tài liệu CPO v30 mà tôi hay được đi gặp các anh chị làm HRM và CEO. Gặp nhiều, trao đổi nhiều mới thấy đa phần mọi người cần bộ tài liệu này vì họ muốn xây dựng lại phòng Nhân sự. Và càng gặp nhiều mới thấy mọi người chỉ đang cố gắng làm một cái gì đó tổng thể nhưng lại không có cái nhìn dài hơi, liền mạch và liên kết giữa các công việc Nhân sự với nhau. Ai cũng muốn chuyên nghiệp cả.

Câu chuyện về cái nhìn tổng thể cho các công việc nhân sự tôi đã từng trao đổi và khái quát thành: Các công việc của nhân sự gắn liên với vòng đời của nhân viên từ lúc vào công ty cho đến khi ra khỏi công ty. Và mục đích của các công việc đó là nhằm thúc đẩy tổ chức, cá nhân trong tổ chức hoạt động hiệu quả.

Cái nhìn này tôi thấy ổn. Nhưng càng đi sâu vào lĩnh vực nhân sự, càng thấy rằng cách nhìn này khiến ta hơi thụ động và sẽ đi giải quyết công việc sự vụ, vật lý nhiều. Và tôi cũng từng viết rằng các công việc nhân sự được chia làm 2: xử lý các công việc vật lý và chạy các dự án để vá lỗi. Nếu đặt mình ở vị trí người chạy các dự án nhân sự, người nghĩ ra các dự án nhân sự thì cái nhìn tổng thể dường như sẽ rất mơ hồ. Dự án nào sẽ chạy trước, dự án nào chạy sau ? Hay là cứ thấy lỗi nào phát sinh thì xây dựng dự án để vá lỗi. Tôi liền tự hỏi, có cái sơ đồ nào cho biết nên triển khai dự án nào trước dự án nào sau không ?

Sáng nay sau khi viết bài: Thẻ điểm cân bằng – Balanced Scorecard – BSC là gì ? Tôi lại ngồi nghiền ngẫm câu trả lời cho các câu hỏi trên. Và cuối cùng tôi làm ra được 1 cái sơ đồ nói nên được việc gì cần làm trước, việc gì cần làm sau: Download file sơ đồ ở đây.

Ai quan tâm đến câu trả lời cho 2 câu hỏi:
- Thứ tự các công việc Nhân sự cần làm từ năm 1 đến năm thứ 4 là gì?
- Thứ tự các dự án Nhân sự cần làm khi tái cơ cấu hệ thống nhân sự là gì ?

thì nên đọc tiếp.

Ở những bài viết này tôi đã từng trao đổi và trả lời cho câu hỏi 1:
- Setup công việc nhân sự cho starup – công ty mới khởi nghiệp như thế nào ?
- Công ty 1 năm tuổi và những công việc nhân sự phải làm
- Công ty 4 năm tuổi, quy mô nhỏ khoảng 10 người thì nhân sự nên làm những gì ?

Thứ tự các công việc Nhân sự cần làm từ năm 1 đến năm thứ 4 là:
Năm 1
1. Xây dựng cơ cấu tổ chức và mô tả công việc chính
2. Lập bảng lương
3. Xây dựng nội quy công ty
4. Xây dựng mô tả công việc
5. Xây dựng quy trình ký hợp đồng lao động và ký hợp đồng lao động.
6. Tập hợp đủ hồ sơ
7. Lập quy trình xin nghỉ phép
8. Đăng ký bảo hiểm xã hội
9. Xây dựng bảng theo dõi thông tin nhân sự
10. Xây dựng cơ chế trả lương và nâng lương (chính sách đãi ngộ).

Năm 2
1. Hoàn thiện quy trình tuyển dụng và rà soát, tập hợp lại hồ sơ.
2. Xây dựng quy trình xin nghỉ việc
3. Xây dựng chế độ phụ cấp, phúc lợi và khen thưởng.
4. Xây dựng quy chế chấm công
5. Set up phòng hành chính và các công việc hành chính:
+ Quản lý tài sản
+ Quản lý công văn đến và đi

Năm 3
1. Xây dựng quy trình đào tạo, hội nhập và thực tập.
2. Tiến hành xây dựng quy trình đánh giá mức độ hoàn thành công việc
3. Xây dựng quy trình và quy chế kỷ luật.
4. Xây dựng quy chế bổ nhiệm, tiến hành bổ nhiểm nhân viên.
5. Tiến hành mua máy chấm công và nâng cấp quy chế chấm công.
6. Tiếp tục setup thêm các công việc hành chính:
+ Quản lý văn phòng
+ Theo dõi chấm công
+ Theo dõi duy trì nội quy công ty.
+ Tổ chức các hoạt động sinh hoạt nội bộ công ty.

Năm 4
1. Xây dựng lại hệ thống đánh giá hoàn thành công việc (KPI)
2. Xây dựng lại quy chế lương, nâng lương, phân bậc lương, thang ngạch bậc, quỹ lương
3. Hoàn thiện quy chế bổ nhiệm, tiến hành bổ nhiểm nhân viên
4. Xây dựng quy chế SO – chia sẻ cổ phần cho nhân viên
5. Tiến hành truyền thông, đào tạo lại toàn bộ nhân viên về văn hóa, tầm nhìn, mục tiêu sứ mạng của công ty.

Và thứ tự các dự án Nhân sự cần làm khi tái cơ cấu hệ thống nhân sự là:
Năm 5: Tiến hành tái cơ cấu, chuẩn hóa lại toàn bộ hệ thống
- Hoàn thiện các quy trình công việc trong công ty
- Xây dựng lại hệ thống cơ cấu tổ chức và mô tả công việc
- Tiến hành định biên lao động
- Xây dựng chương trình quản trị tri thức
- Xây dựng hệ thống theo dõi thông tin nhân sự

Xem hình ảnh to hơn ở đây: Click here

Câu trả lời cho cả 2 câu hỏi tôi đã khái quá hóa nó trong 1 sơ đồ tổng thể. Download file sơ đồ ở đây: thu-tu-cac-cong-viec-nhan-su-can-lam-tu-nam-1-5.xls . Khi nhìn vào sơ đồ bạn sẽ thấy dự án nào có thể tiến hành song song và dự án nào sẽ tiến hành sau khi dự án trước đó hoàn thành.

Ở tầng 1 là những dự án có thể tiến hành song song và triển khai ngay từ đầu khi tiến hành tái cơ cấu:
- Hoàn thiện các quy trình công việc trong công ty
- Xây dựng lại hệ thống cơ cấu tổ chức và mô tả công việc
- Tiến hành định biên lao động
- Xây dựng hệ thống theo dõi thông tin nhân sự
- Xây dựng thương hiệu tuyển dụng, Employee Branding
..

Tiếp theo là ở tầng thứ 2, những dự án phải đợi dự án ở tầng 1 xong mới tiến hành được:
- Xong Xây dựng lại hệ thống cơ cấu tổ chức và mô tả công việc mới có thể tiến hành:
+ Xây dựng khung năng lực
+ Xây dựng hệ thống lương
+ Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc
- Xong Hoàn thiện các quy trình công việc trong công ty mới có thể tiến hành :
+ Hoàn thiện chương trình đào tạo hội nhập
...

Tầng thứ 3, là các dự án:
- Xong dự án : Xây dựng khung năng lực và dự án : Xây dựng hệ thống lương thì mới tiến hành:
+ Xây dựng Quy chế đánh giá nâng lương
- Xong Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc mới có thể:
+ Xây dựng quy chế thưởng.
- Xong Xây dựng khung năng lực và dự án mới:
+ Xây dựng tiêu chuẩn tuyển dụng
+ Xây dựng chương trình đào tạo năng lực
...

Tạm thời như vậy. Không biết cả nhà nghĩ sao về sơ đồ trên của tôi ?

Các công việc của phòng hành chính theo cách nhìn quy trình

Cái sáng thứ 7 lần thứ n ngồi trên chiếc bàn quen thuộc, tôi lại ngắm nhìn cái khung trời nho nhỏ ngoài cửa sổ. Khung trời với khoảng không thoáng đãng. Ở cái đất Hà Nội này, nếu không ở chung cư, không ở biệt thự mà kiếm ra được cái cửa sổ khoảng không ngút tầm mắt thật không dễ. Mà cái khoảng thông yên tĩnh thì lại càng khó. Vậy mà căn nhà nhỏ của tôi lại có. Đây là một sự may mắn của đời người.

Cái cửa sổ mở ra, trước mắt là trung tâm y tế quận, với tòa nhà 2 tầng và cái sân với nhiều cây xanh. Trung tâm y tế của quận nên mọi thứ thật yên bình. Chim vui đùa qua các ngọn cây, hót ríu rít. Thỉnh thoảng những cơn gió nhẹ lướt qua. Dù là mùa đông nhưng cái cảm giác gió lùa qua bàn tay vẫn như ngày nào. Gió miên man đưa ta về với một thời hoa dại, một thời xao lãng với những con nước lên xuống. Thời nỗi buồn, niềm vui dập dờn như con sóng cả.

Tôi nhớ mình hồi cấp ba cùng mấy đứa bạn. Cả lũ rủ nhau đạp xe đạp đi xa tít tắp. Chúng tôi đi mãi cho đến khi gặp bờ đê của con sông Hồng cùng những bãi bồi. Chúng tôi chạy ùa tới. Nô đùa ...

Gió đến đưa tôi về với ngày xưa, gió đi lại kéo tôi về với thực tại. Nhìn vào chiếc máy tính thân yêu, tôi thấy bài viết của mình : Xây dựng các quy trình, tài liệu, biểu mẫu trong quản lý nhân sự của 1 công ty theo ISO như thế nào ? Trong bài viết tôi nói về quy trình nhân sự và có đá cả sang phía hành chính. Quy trình nhân sự thì xoay quanh vòng đời làm việc của nhân viên. Vậy quy trình của phòng hành chính, về tổng quát nên hiểu và nhìn như thế nào ?

Tôi thấy dường như tất cả những gì không tên đều đổ vào phòng Hành chính hết. Theo định nghĩa học thuật thì hành chính là: thực thi những chính sách, quy định, quyết định của tổ chức. Nếu giải thích theo con chữ và vận vào công việc thì dường như Hành Chính là đơn vị thực thi triển khai mọi thứ cho các phòng ban khác.

Nhưng thực tế thì tôi không thấy thế. Cách hiểu của tôi theo cái nhìn thực tế trải nghiệm thì Hành Chính là: làm tất cả mọi thứ để duy trì môi trường làm việc sao cho phù hợp và tối ưu nhất góp phần thúc đẩy nhân viên, tổ chức hoạt động hiệu quả. So sánh với định nghĩa Nhân sự tôi từng nói: Nhân sự là làm tất cả mọi thứ để thúc đẩy nhân viên, tổ chức hoạt động hiệu quả nhất. Nhìn vào 2 định nghĩa của tôi thì dường như Nhân sự bao gồm Hành Chính và ngược lại Hành Chính là 1 mảng việc của Nhân sự.

Nếu theo 2 định nghĩa này của tôi thì có vẻ các bạn học hành chính sẽ có phản ứng. Để viết bài này, tôi có đọc các định nghĩa hành chính và các công việc hành chính do các bạn từ trường Hành Chính định nghĩa. Tôi thấy các bạn định nghĩa rất hoành tráng và dường như nó đi vượt ra khỏi thực tế tôi thấy.

Ví dụ từ các bạn học trường Hành Chính:

Hỏi:
a) Hành chính là gì ?
b) Mối quan hệ giữa nền hành chính với các phạm trù có liên quan trong nền hành chính ?
Đáp:
a) Hành chính theo nghĩa rộng :
là chỉ những hoạt động những tiến trình chủ yếu có liên quan đến những biện pháp để thực thi những mục tiêu, những nhiệm vụ đã được xác định trước.

Ví dụ: Cuối 2006 Hà Nội được giao nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn đại biểu đến dự hội nghị APEC. Để thực hiện nhiệm vụ này, UBND thành phố đã giao cho công an thành phố tiến hành phân luồng giao thông, cấm các phương tiện tham gia giao thông một số tuyến đường nhất định trong thời gian các đoàn xe đi qua … toàn bộ các hoạt động trên được hiểu là hành chính.

Hành chính theo nghĩa hẹp : là nền hành chính nhà nước ( hay còn gọi là nền hành chính công) là tổng thể các tổ chức và định chế hoạt động của bộ máy hành pháp có trách nhiệm quản lý công việc hàng ngày của nhà nước do các cơ quan có tư cách pháp nhân công quyền tiến hành bằng các văn bản dưới luật nhằm thực thi chức năng quản lý nhà nước giữ gìn bảo vệ quyền lợi công và phục vụ nhu cầu hàng ngày của dân trong mối quan hệ giữa công dân và nhà nước. Với nghĩa trên thì hành chính là hành động quản lý thực tiễn và cũng là một khoa học.

=> Từ những quan niệm nói trên thì hành chính được coi là một loại hoạt động chung nhất của các nhóm người hợp tác với nhau để hoàn thành các mục đích chung.

b) Mối quan hệ giữa nền hành chính với các phạm trù có liên quan:
Nền hành chính công theo nghĩa rộng có thể được hiểu là sự phối hợp những nỗ lực của các nhóm, các cá nhân trong tổ chức nhằm thực hiện các chính sách công. Hành chính công chủ yếu bào trùm lên các hoạt động hàng ngày của chính phủ và cả bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương và cơ sở dưới sự quản lý thống nhất của chính phủ.

Tổ chức theo nghĩa rộng là cơ cấu tồn tại của sự vật, sự vật không thể tồn tại mà không có một hình thức liên kết nhất định các yếu tố về nội dung, tổ chức vì vậy là một thuộc tính của bản thân sự vật.
Vì thế nếu tổ chức tạo ra một cơ cấu nhất định giữa các cá nhân và các tổ chức thành những mối quan hệ có hiệu quả thì hành chính có liên quan tới việc ra quyết định và hướng dẫn các tổ chức và cá nhân trong tổ chức nhằm đạt được những mục tiêu do các nhà lãnh đạo chính trị vạch ra.

Ví dụ: Tổ chức của những người lao động Việt Nam là tổng liên đoàn lao động Việt Nam, thì nền hành chính thể hiện qua việc ban hành ra quyết định thành lập, quyền hạn, chức năng nhiệm vụ của tổ chức đó …

Hành chính có thể được xem là hoạt động của bộ máy hay đưa ra sự điều tiết đối với tổ chức. Nếu tổ chức được xem là cơ cấu thì hành chính là tiến trình. Tổ chức liên quan tới những khía cạnh hình thức và cơ cấu của hành chính công thì hành chính là một tiến trình được vận hành trong khuôn khổ thiết chế nhất định.

Đọc kỹ thì đúng là nó có phần thực tế. Và có thể nó đúng với nhà nước (tôi chưa trải nghiệm môi trường nhà nước nên chưa dám bàn). Trở lại với quan điểm của tôi và chúng ta tạm chấp nhận rằng Hành Chính là 1 phần của Nhân sự và nhiệm vụ của Hành Chính không phải thực thi các chính sách của tổ chức mà là làm tất cả mọi thứ để duy trì môi trường làm việc sao cho phù hợp và tối ưu nhất góp phần thúc đẩy nhân viên, tổ chức hoạt động hiệu quả thì các công việc của Hành Chính sẽ liên quan đến vòng đời của cái môi trường làm việc đó.

Một người quyết định thực thi một sứ mệnh gì đó. Người đó nhận thấy rằng nếu một mình mình sẽ không thể thực thi được nên đi tìm kiếm 1 vài người để thành lập nhóm. Nhóm đó quyết định xưng danh tạo thành tổ chức. Môt tổ chức xuất hiện thì môi trường làm việc xuất hiện. Và người phụ trách duy trì môi trường làm việc đó ra đời. Lúc đầu tổ chức chưa nhiều người, nhiều việc nên người lo việc con người, người lo việc môi trường là 1, phòng Hành Chính Nhân sự cùng một chỗ. Về sau việc nhiều thì sẽ tách thành Hành Chính riêng và Nhân sự riêng.

Chiếu theo quan điểm, định nghĩa của tôi thì các công việc của phòng Hành Chính Nhân sự sẽ là gì ? Theo cách nhìn quy trình đó là:
Quản trị tài sản
01 – Quy dinh quan ly thu vien cong ty
02 – Quy che cham cong
03 – Quy dinh sua chua
04 – Quy trinh bao tri, bao hanh
05- Quy dinh quan ly va to chuc cuoc hop
06 – Quy dinh quan ly con dau
07 – Quy dinh tiep khach
08 – Quy dinh quan ly may vi tinh, mang, internet
09 – Quy dinh quan ly van ban den, van ban di
10 – Quy dinh quan ly van phong pham
11 – Quy dinh quan ly va su dung dien thoai
12 – Quy dinh che do cong tac phi
13 – Quy dinh quan ly va su dung xe o to
14 – Quy dinh quan ly ho so
15 – Quy dinh quan ly tai lieu
16 – Quy dinh soan thao van ban
17 – Quy trinh to chuc hoi nghi
18 – Quy dinh quan ly bieu mau
19 – Quy trinh xu ly thong tin
20 – Quy dinh kiem soat nhan vien, khach ra vao cong
21 – Quy dinh quan ly tai san, hang hoa ra vao cong

Để biết các quy trình, các bạn vui lòng xem thêm ở : http://blognhansu.net/2014/07/04/btl13-tai-lieu-quan-tri-hanh-chinh/

Nhìn vào hai mươi mấy công việc kia thì có vẻ như vẫn chưa hết công việc của hành chính nhân sự. Nhưng thôi tạm thời thế đã. Nếu đổ thêm công việc vào thì thể nào lại có người kêu "trăm dâu đổ đầu tằm", "hơi tí lại sai". Tổ chức đó phát triển, môi trường làm việc phình to hơn thì phòng nhân sự cũng lớn lên. Trong quá trình vận hành, môi trường làm việc sẽ chịu sự tác động từ bên ngoài rồi cả bên trong.

Tác động từ bên ngoài đó là: Người lạ xâm nhập và môi trường (khách hàng, đối tác, cơ quan chính quyền ...), Hành chính đứng ra sắp xếp quản lý. Các thông tin lạ chuyển tới (công văn, hợp đồng, thư quảng cáo ...) thì nó phải được quy lại một mối ở Hành Chính để không có gì bất ngờ ảnh hưởng tới nội bộ. Và cả các yếu tố vật chất khi đưa tối tổ chức cũng vậy, nó phải qua Hành Chính thanh lọc trước khi chuyển đi sâu hơn vào bên trong môi trường.

Tác động từ bên trong tới môi trường lại là: tự nhiên đầu não là các leader lại nghe ai đó xúi dại và thay đổi vị trí ngồi, Hành Chính sẽ phải lên kế hoạch để triển khai. Tổ chức thêm người, Hành Chính lo công cụ dụ cụ cho họ. Môi trường làm việc ô nhiễm, Hành Chính tìm cách điều hòa nó. ... Rồi thì mọi thứ muốn ra ngoài từ bên trong thì cũng phải ra đi từ phòng Hành Chính.

Theo hình ảnh, chúng ta sẽ nhìn rõ hơn: Mọi thứ vào hay ra tổ chức đều phải qua phòng Hành Chính. Không phải ai muốn ra, muốn vào môi trường làm việc cũng được.

Vậy đó, công việc của phòng hành chính là vậy. Mới ngồi đã thấy trưa rồi, tôi đi ăn đây. Chúc cả nhà 1 bữa ngon miệng.