File KPI sale cửa hàng tư vấn trang sức

Cường vừa nhận được yêu cầu hỗ trợ làm KPI cho vị trí sale cửa hàng tư vấn trang sức với các công việc: - Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm trang sức cao cấp - Trưng bày và quản lý, theo dõi hàng hóa...

KPI của kiểm toán nội bộ

Chiều tối thứ 7, tôi nhận được tin nhắn của anh bạn CEO hỏi về kpi của vị trí kiểm toán nội bộ. Tôi thấy thú vị vì mình thấy đa phần các công ty có phòng kiểm soát nội bộ là nhiều (nếu có), chứ chưa ...