Review về khóa học kỹ năng lập KPI chuẩn Lean

Tối qua tôi, khi đứng lớp buổi 6 chia sẻ về Kỹ thuật xây dựng hệ thống QT hiệu suất theo BSCvsKPI phần thiết lập thư viện KPI bộ phận, tôi nhận được một nhận xét: "Cách làm này có phải là theo chuẩn ...