Cách làm KPI từ OGSM

Trong nhiều công cụ để quản trị hiệu suất và hiệu quả công việc, chúng ta có OGSM. Đây là công cụ quản trị đã lâu đời và nhiều khi chúng ta đã dùng mà không cần phải biết đến thuật ngữ này. Theo tôi ...