Các phương pháp xây dựng KPI?

Sáng nay trong group zalo dành cho các thành viên tham gia offline với chủ đề "Cách làm KPI tắt" trong HCM ngày 16/12 tới, tôi nhận được câu hỏi: "Đánh giá KPI có nhiều phương pháp, phương pháp nào t...

6 bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp hiệu quả

Khi bắt đầu xây dựng doanh nghiệp, có lẽ điều cuối cùng nhà lãnh đạo suy nghĩ là tạo dựng văn hóa bên trong. Văn hóa có lớn mạnh hay không phụ thuộc vào bộ máy điều hành cũng như cách chèo lái của lã...

Tìm hiểu quy chế trả lương theo KPI

Một cơ chế trả lương phù hợp giúp nâng cao năng suất, chất lượng lao động và thu hút người tài. Theo đó, cách tính lương theo KPI dần trở thành xu hướng để tổ chức trả lương tương xứng cho những nhân...