Hiện tại ở Việt Nam đang có sách nào viết về BSC?

Hiện nay ở Việt Nam có những sách nào về BSC?

Đây! Tôi mới sưu tầm đc 5 quyển.

Để tạm cái ảnh rồi tôi sẽ viết giới thiệu sách sau. Nếu vô tình bạn thấy bài viết này mà chưa có nội dung cập nhật. Cả nhà nhớ để lại comment để tôi cập nhật nhé.

Nguyễn Hùng Cường (kinhcan24)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *