Cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm ngày lễ, tết, nghỉ có hưởng lương mới

Tin này hơi cũ 1 chút nhưng chắc vẫn mới với 1 số anh chị. Cường thấy suốt 1 - 2 năm qua, mọi người vẫn hay hỏi cách thức tính tăng ca, làm thêm giờ, làm thêm ban đêm. Trước đó Cường đã có 2 bài viết để chia sẻ cách tính với mọi người nhưng đó chỉ là cách chúng ta biết với nhau:
- 1 điều luật 4 cách hiểu – điều 97 luật lao động và lệ làng trong Nhân sự : http://blognhansu.net/2013/12/20/1-dieu-luat-4-cach-hieu-dieu-97-luat-lao-dong-va-le-lang-trong-nhan-su/
- Cách tính giờ làm thêm và ca đêm theo luật mới 2013: http://blognhansu.net/2013/02/12/cach-tinh-gio-lam-them-va-ca-dem-theo-luat-moi-2013/

Giời thì Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4163/LĐTBXH-LĐTL hướng dẫn về tiền làm thêm giờ vào ban đêm ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương vào ngày 5/11/2014 tức là hôm kia. Đọc kỹ thì có nhiều thứ, cơ bản là:

Đối với lao động hưởng lương tháng, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương ít nhất = 300%A + 30%A + 20% x 300%A = 390%A.

Trong đó A là đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm ngày bình thường của người lao động.

Trường hợp lao động hưởng lương ngày thì ngoài tiền lương ít nhất bằng 390%A, người lao động còn được trả tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định.

Vậy là hết cãi nhau. :) Công văn của Sở hẳn sẽ phải thua công Văn của Bộ. Cái Công ty trách nhiệm hữu hạn Groz-Beckert Việt Nam này có vẻ to ghê.

Mọi người download ở đây nhé: http://www.molisa.gov.vn/Images/FileVanBan/CV4163.pdf

Tái bút 20/08/2015: Bộ lao động đã có nghị định, thông tư hướng dẫn cụ thể. Thân mời cả nhà cùng đọc bài này: Cách tính giờ làm thêm và ca đêm theo luật mới 2013


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *