Cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương

Như tôi đã từng viết: TT 23_2015_TT-BLĐTBXH Huong dan mot so dieu ve tien luong theo Nghi dinh 05_2015_NĐ-CP - http://goo.gl/R9gjgd là dấu chấm hết cho chuỗi những tranh luận về việc cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương. Tôi nghĩ không còn gì để viết nhưng thấy có cái công văn của bộ Lao động trả lời về chủ đề này nên up cho anh chị em cùng cập nhật.

Công Văn Số 3801/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ngày 21 tháng 09 năm 2015, V/v tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

"Theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 97 của Bộ luật Lao động và điểm c Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động thì người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động hưởng lương theo ngày.

Đối với trường hợp người lao động hưởng lương theo tháng đã bao gồm tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động thì tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được tính ít nhất bằng 300% tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường."

Cách trả lời này không khác gì thông tư cả. Chúc mọi người ngủ ngon!

2 thoughts on “Cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương

  1. Chào Anh !

    Em có 1 thắc mắc về thời gian nghỉ lễ. Ví dụ, Nhân viên làm việc vào ca 3 của ngày lễ (từ 22h ngày lễ đến 06 sáng hôm sau). Như vậy, thời gian tính giờ làm vào ngày lễ từ 22h – 0h, 0h đến 6h sáng hôm sau tính theo ngày bình thường ? Hay là tính luôn cả ca 3 đó vào ngày lễ.

    Em cám ơn !

  2. Nếu một công ty không tuân thủ những quy định này của luật lao động thị sẽ bị xử lý thế nào ak?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *