Tiền lương làm thêm giờ ngày giỗ tổ, 30/4 và 1/5 theo luật lao động 2019

Sắp đến nghỉ lễ rồi, thể nào mọi người cũng hỏi câu này: Tiền lương làm thêm giờ ngày 30/4 và 1/5 theo luật lao động 2019 thế nào?

Vì thế, xin gửi cả nhà câu trả lời:

Trong dịp Giỗ tổ (21/4), 30/4 và 1/5 năm 2021 này, người lao động được hưởng lương - thưởng như sau:

- Không đi làm ngày lễ: Theo khoản 1 Điều 112 BLLĐ năm 2019, ngày 21/4, 30/4 và 1/5, người lao động được nghỉ làm hưởng nguyên lương. Do đó, nếu nghỉ 3 ngày này, người lao động được hưởng 100% lương của ngày làm việc bình thường.

- Đi làm ngày lễ (ban ngày): Người lao động đi làm vào ngày 30/4 và 1/5 được tính là làm thêm giờ.

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 98 BLLĐ năm 2019, người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ thì được hưởng ít nhất bằng 300% lương chưa kể tiền lương ngày lễ đối với người lao động hưởng lương ngày.

Do đó, nếu tính cả lương được trả cho ngày nghỉ lễ, người lao động đi làm vào những ngày này sẽ được hưởng ít nhất 400% lương của ngày làm việc bình thường.

- Đi làm vào ban đêm của ngày lễ: Theo khoản 3 Điều 98 BLLĐ năm 2019, người lao động làm thêm giờ vào ban đêm sẽ được hưởng thêm lương làm việc vào ban đêm và lương làm thêm giờ của công việc bình thường, đồng thời được hưởng thêm 20% tiền lương của công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc đó.

Và như vậy, người lao động làm việc vào ban đêm của ngày 30/4 và 1/5 được hưởng tối thiểu 490% lương của ngày làm việc bình thường (nếu tính cả lương của ngày nghỉ).

Bonus ngày nghỉ lễ 2021:
- Ngày 10/3 âm lịch năm 2021 rơi vào ngày thứ 4 (tức ngày 21/4/2021 dương lịch)
- Ngày Chiến thắng 30/4 nghỉ 1 ngày.
- Ngày Quốc tế Lao động 1/5 nghỉ 1 ngày.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *