Post of the day
hoạt động cộng đồng

Thư mời các đơn vị cá nhân cùng đồng hành cùng Cộng đồng nhâ...

Cộng đồng nhân sự Việt Nam – Hrshare Community ( HRs community ) được thành lập được thành lập từ 2014, bởi sự tâm huyết của đông đảo các giám đốc nhân sự và các chuyên gia Quản trị nguồn nhân lực hàng đầu , với mong muốn tập hợp những người yêu thích và…