Post of the day
Hợp đồng cộng tác viên

Mẫu hợp đồng học việc, thử việc, học nghề...

Nhân tiện các lớp Giải mã đang bước vào buổi cuối của module Tuyển và có đồng nghiệp hỏi, Cường xin gửi cả nhà mấy mẫu hợp đồng. Chúng ta có mấy loại hợp đồng: – Hợp đồng học việc – Hợp đồng thử việc – Hợp đồng học nghề – Hợp đồng đào tạo…

Vui cười nhân sự

RSS

[Nhân sự vui] Giải mã thuật ngữ nhâ...

Lâu rồi không up cái gì đó vui lên blog. Thư mục nhân sự vui chắc ế mốc meo bao năm. Nhân thấy 1 stt...

Chế độ thúc đẩy hiệu suất làm việc và cách sư tử áp dụng để ...

Hôm nay đọc được bài ngụ ngôn làm tôi nhớ đến dự án xây dựng KPI (phần cơ chế thúc đẩy hiệu suất làm việc - lương thưởng). Th...