Post of the day
kinh nghiệm Kpi

Xây dựng kpis (key performance indicators) cần chú ý đến nhâ...

Quản trị bằng mục tiêu (Management by Objectives – MBO) được xem như là một cách thức quản trị mà ở đó người quản lý có thể theo dõi những chỉ số đo lường (định lượng được) để giám sát, theo dõi, đánh giá, dự đoán mức độ hoàn thành công việc, dự đoán hiệu…

Vui cười nhân sự

RSS

Biếm họa cách chọn nhân viên của cá...

Lâu lắm mới có vài bức tranh vui. Dưới đây là 1 vài biếm họa tuyển dụng của các thương hiệu tuyển dụ...

Thông báo vui hỗ trợ tiền nhân viên đi nhà nghỉ, mua bao cao...

Mình mới đọc được cái thông báo vui vui của Duy Lợi, up lên đây cho mọi người cùng đọc chơi: Ngày 30/9/2016 Thông báo v/v Hỗ ...