Post of the day
hệ thống quản trị nhân sự

Phân biệt rõ quy trình với mô tả công việc khi triển khai xâ...

Đang ngồi nghĩ phương án truyền thông cho buổi offline “Bạn có biết cách phản biện CEO?” ngày 15/06/19 và Dự án Giải mã Nghề Nhân sự K07 tại Hà Nội tới thì đọc được mail của anh G: “Xin chào anh Hùng Cường, Rất cảm ơn anh đã hỗ trợ trong thời gian qua…