Post of the day

Hướng dẫn cài font VNI tiếng Việt để đọc tài liệu trong thư ...

Đợt này nhiều anh chị ủng hộ Cường thư viện Quản trị Nhân sự iCPO ( http://kinhcan.net/hrform/ ) và thường có các câu hỏi liên quan đến việc: Hướng dẫn cài font VNI tiếng Việt để đọc tài liệu trong thư viện QTNS iCPO. Đại loại các câu hỏi như thế này: “E thường hay…

Vui cười nhân sự

RSS

Biếm họa cách chọn nhân viên của cá...

Lâu lắm mới có vài bức tranh vui. Dưới đây là 1 vài biếm họa tuyển dụng của các thương hiệu tuyển dụ...

Thông báo vui hỗ trợ tiền nhân viên đi nhà nghỉ, mua bao cao...

Mình mới đọc được cái thông báo vui vui của Duy Lợi, up lên đây cho mọi người cùng đọc chơi: Ngày 30/9/2016 Thông báo v/v Hỗ ...