Post of the day
hoạt động cộng đồng

Thư mời offline chia sẻ “Kinh nghiệm khi mới nhận chức HRM”...

Thân gửi anh chị và các bạn đang làm HRM, Thứ 3 này, Cường cùng một số anh chị HRM có tổ chức 1 buổi Offline nhỏ dành cho các HRM. Nếu anh chị và các bạn thu xếp được, Cường xin thay mặt BTC được thân mời cả nhà đến tham dự. Cụ thể:…

Vui cười nhân sự

RSS

Biếm họa cách chọn nhân viên của cá...

Lâu lắm mới có vài bức tranh vui. Dưới đây là 1 vài biếm họa tuyển dụng của các thương hiệu tuyển dụ...

Thông báo vui hỗ trợ tiền nhân viên đi nhà nghỉ, mua bao cao...

Mình mới đọc được cái thông báo vui vui của Duy Lợi, up lên đây cho mọi người cùng đọc chơi: Ngày 30/9/2016 Thông báo v/v Hỗ ...