Post of the day
Offline Hr ICT

Off Hr ICT Hà Nội : Từ xây dựng ý tưởng đến kỹ năng truyền t...

Thành thật xin lỗi cả nhà khi gửi thông tin này đến với mọi người muộn. Nhưng muộn còn hơn không. Ngày mai (28/9), vào buổi chiều HR ICT club có tổ chức 1 buổi Off khá hay mà làm HR thì ai cũng phải biết. Nhất là các công ty ICT thì càng cần….