Post of the day
duy trì hiệu quả đào tạo

Triển khai “follow up” sau đào tạo như thế nào?...

Chắc chắn dân triển khai đào tạo không lạ lẫm gì với thuật ngữ “Follow up training” (Hoạt động theo sau khóa đào tạo). Có nơi tổ chức Seminar sau khóa 1 tuần, 2 tuần hoặc 3 tháng…vậy triển khai hoạt động “follow up” đó nên thực hiện vào lúc nào là hợp lý? Và…

Vui cười nhân sự

RSS

[Nhân sự vui] Giải mã thuật ngữ nhâ...

Lâu rồi không up cái gì đó vui lên blog. Thư mục nhân sự vui chắc ế mốc meo bao năm. Nhân thấy 1 stt...

Chế độ thúc đẩy hiệu suất làm việc và cách sư tử áp dụng để ...

Hôm nay đọc được bài ngụ ngôn làm tôi nhớ đến dự án xây dựng KPI (phần cơ chế thúc đẩy hiệu suất làm việc - lương thưởng). Th...