Post of the day
Agile

Văn hóa linh hoạt trong Doanh nghiệp – Agile cultural...

Đã khoảng 1 năm nay tôi đi chia sẻ về mô hình văn hóa doanh nghiệp như hình dưới đây. Số lượng người được chia sẻ cũng nhiều nhưng số lượng người nhớ không hẳn bao nhiêu. Nhân tiện có tác giả Cherry Vu đang chia sẻ về Quản lý Linh hoạt (khoảng 4 bài)….

Vui cười nhân sự

RSS

[Nhân sự vui] Giải mã thuật ngữ nhâ...

Lâu rồi không up cái gì đó vui lên blog. Thư mục nhân sự vui chắc ế mốc meo bao năm. Nhân thấy 1 stt...

Chế độ thúc đẩy hiệu suất làm việc và cách sư tử áp dụng để ...

Hôm nay đọc được bài ngụ ngôn làm tôi nhớ đến dự án xây dựng KPI (phần cơ chế thúc đẩy hiệu suất làm việc - lương thưởng). Th...