Post of the day
Hợp đồng khoán

Đánh giá hiệu quả công việc của công nhân như nào?...

Tôi là một 8x. Thanh xuân của tôi gắn liền với những bài hát của các ca sĩ như Lam Trường. Những giai điệu nhẹ nhàng, có chút ấm, chút buồn, chút cô đơn đó có lẽ không chỉ làm cho tôi mà cả một lứa những người như tôi say sưa. Rồi mọi thứ…