Post of the day
khóa học lương 3p

Sức mạnh của hệ thống QTNS thật lớn, có khả năng loại bớt nh...

Cuối tháng: Bạn thấy nhân viên không hoàn thành được những gì bạn giao. Bạn bừng bừng tức giận. Nhưng khi bạn nhìn vào bảng KPI thấy kết quả 100%. Lửa giận nguội lại. Sau đấy bạn trả lương. Nhìn vào bảng lương bạn lại cảm thấy bừng bừng bất công vì nghĩ ở mức…