Post of the day
Lý thuyết nhân sự

Tổng thể lý thuyết đánh giá thực hiện công việc...

Đợt này làm luận văn CH nên phải nghiên cứu lý thuyết kha khá. Nên vì thế Cường cũng thân mời cả nhà học cùng luôn : )) Đầu tiên, khi nói về lý thuyết đánh giá thực hiện công việc, trong đầu mọi người sẽ nảy ra những câu hỏi, từ khóa hay hình…

Vui cười nhân sự

RSS

Biếm họa cách chọn nhân viên của cá...

Lâu lắm mới có vài bức tranh vui. Dưới đây là 1 vài biếm họa tuyển dụng của các thương hiệu tuyển dụ...

Thông báo vui hỗ trợ tiền nhân viên đi nhà nghỉ, mua bao cao...

Mình mới đọc được cái thông báo vui vui của Duy Lợi, up lên đây cho mọi người cùng đọc chơi: Ngày 30/9/2016 Thông báo v/v Hỗ ...