Văn bản giao khoán lương 3P

Khi đã gần như hoàn thành chính sách lương 3P, theo lẽ bình thường thì những dữ liệu đó được đóng gói và đưa vào chính sách lương 3P. Tuy nhiên, sẽ có lúc bạn sẽ nhận được yêu cầu như sau: "Cường à! Công ty tôi toàn anh em trình độ không có và ngại đọc. Liệu Cường có cái văn bản nào kiểu như giao khoán? Chúng ta đưa cho anh em rồi sau đó để anh em kí vào. Như vậy đỡ phải giải thích nhiều". Không biết bạn đã có văn bản như này chưa?

I. Văn bản giao khoán

Với tôi, một văn bản giao khoán để giải quyết theo đầu bài thì cần phải đơn giản, dễ hiểu. Nó bao gồm các nội dung:
1. Thông tin chung: Vị trí, bậc lương, bộ phận.
2. Giao khoán về công việc: Mô tả công việc; Khoán KPI; Doanh thu.

3. Giao khoán về thu nhập:
3.1 Tổng thể công thức tính: Tổng thu nhập = lương cơ bản + thưởng P3
Trong đó:
- Lương cơ bản = lương giá trị công việc P1 + lương năng lực P2 (nếu có)
- Thưởng P3 = thưởng KPI + thưởng hoa hồng + thưởng khác (tiết kiệm ngân sách ...)
+ Thưởng KPI = %HT KPI của Chi nhánh * mức thưởng KPI Chi nhánh
+ Thưởng hoa hồng theo chính sách lũy tiến.
- Thưởng tích kiệm ngân sách
3.2 Chi tiết mức lương, thưởng và phụ cấp: Lương vị trí công việc P1; Phụ cấp; Thưởng năng lực P2; Thưởng KPI tháng; Thưởng KPI cả năm.
3.3 Hoa hồng lũy tiến: Thưởng hoa hồng 6 tháng tính 1 lần.
- Dưới mức 1: Thì không được tính thưởng hoa hồng
- Từ mức 1 đến dưới mức 2: Tính 0.28%. Thưởng hoa hồng = Doanh thu * % hoa hồng.
- Từ mức 2 đến dưới mức 3: Tính 0.35%. Thưởng hoa hồng = Doanh thu * % hoa hồng.
- Tương tự các mức tiếp theo. Tuy nhiên từ mức 4 trở lên thì tính theo công thức: Thưởng hoa hồng = Doanh thu mức 4 * % hoa hồng mức 4 + (Doanh thu mức 5 - doanh thu mức 4) * % hoa hồng mức 5 +...

4. Giao khoán về chi phí vận hành chuyên môn: Tiếp khách; Đi lại; Công tác phí; Phòng nghỉ; Điện thoại; VPP; Địa điểm...
5. Giao khoán khác: Ngoài ra là những giao khoán khác nếu có.

II. Bảng tính thử thu nhập

Trong trường hợp nếu muốn tạo điều kiện dễ dàng hơn nữa, chúng ta có thể tạo ra bảng tính thử chính sách bằng excel để gửi cho nhân viên tự tính thử theo chính sách mới. Trong bảng tính thử này có các nội dung:
1. Giả định hiệu suất: Doanh thu mục tiêu; Doanh thu thực tế; % hoàn thành DT; % HT KPI.
2. Chi tiết các khoản được nhận: Lương (P1; P2, phụ cấp); Thưởng P3 (KPI Tháng; Hoa hồng).
3. Thực nhận: Tháng; Quý; Cuối năm.

Hoàn thành xong văn bản này là mọi thứ hoàn hảo.

Nguyễn Hùng Cường (kinhcan24)
Tư vấn xây dựng hệ thống QTNS bài bản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *