Cách làm nhân viên hạnh phúc

Đơn giản là đáp ứng tất cả nhu cầu của nhân viên. Nói kiểu chơi chữ là thiết kế hệ thống Total Reward sao cho tổng "thu nhập" của người lao động càng cao càng tốt. Cao đến mức người ta "wow" lên thì ...