About Hung Cuong Nguyễn

http://tailieunhansu.com/diendan/ http://blognhansu.net http://kinhcan.net

Quản lý linh hoạt – Agile Management

Đợt này có kiến thức mới về quản lý, mọi người cùng đọc và cập nhật nhé. Tôi cũng có lời bình ở dưới cùng. *** Tôi sinh ra lớn lên ở VN, đã từng làm chủ vài doanh nghiệp ở Việt Nam, nói vậy để bà con...

Tình huống QTNS: khi học viên không hài lòng…

Chiều qua, tôi gặp một tình huống hay về QTNS. Và tôi là 1 phần trong tình huống đó. Là một người tư vấn về QTNS, chuyên viết các bài tình huống mà không lưu lại ký ức lại thì quả lấy làm tiếc. Mọi n...