Đơn vị, công ty nhà nước nào đã thực hiện và triển khai thành công cách tính lương mới theo nghị định 49 50 51 ND CP ?

Hẳn cả nhà còn nhớ trong seri các bài viết về những biến đổi ngầm trong tương lai khi nghị định 49 50 51 NĐ CP ngày càng được triển khai sâu rộng, chúng ta đã đi từ nguồn gốc tại sao lại ra đời cho đến các cuộc họp ra sao, biểu mẫu như thế nào ...Nhưng có một câu hỏi mà chúng ta chưa trả lời được đó là đơn vị nào đã thực hiện hay là vẫn đang nằm chờ hướng dẫn của nhà nước. Và tối hôm nay, sau khi mò mẫm tôi đã tìm ra được đơn vị nào đã thay đổi theo 49 50 51 này. Đó chính là: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Ngày 12/03/2014 vừa rồi, HNX chính thức ban hành “Hệ thống chi trả lương thưởng và Đánh giá hiệu suất công việc” mới đối với người lao động.

Hệ thống lương thưởng và đánh giá hiệu suất mới của HNX được xây dựng trên nền tảng các công cụ khoa học, hiện đại, phù hợp với thông lệ quốc tế hiện nay như:
- Nguyên lý chi trả lương 3P
- Phương pháp đánh giá trị công việc
- Hệ thống quản trị hiệu suất theo các chỉ tiêu hiệu suất cốt yếu (KPIs)
Và đặc biệt, hệ thống này :
- Tuân thủ tuyệt đối các quy định của Nhà nước tại Bộ luật lao động mới năm 2013, các Nghị định 49,50,51 của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn có liên quan.
- Được nghiên cứu ứng dụng, hiệu chỉnh cho phù hợp với đặc thù của Sở nhằm đảm bảo tính ứng dụng và hiệu quả cao khi áp dụng.

Bài viết được Google đề xuất đọc kèm:

One thought on “Đơn vị, công ty nhà nước nào đã thực hiện và triển khai thành công cách tính lương mới theo nghị định 49 50 51 ND CP ?

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *