2 thoughts on “Kinh nghiệm phỏng vấn vui

  1. Lương gấp đôi là bao nhiêu? Mức lương tối thiểu vùng x 2 hả? Cả 2 anh này mờ ám quá hihi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *