_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"blognhansu.net.vn","urls":{"Home":"http://blognhansu.net.vn","Category":"http://blognhansu.net.vn/category/ban-tin-blog-nhan-su/","Archive":"http://blognhansu.net.vn/2021/10/","Post":"http://blognhansu.net.vn/2021/10/20/huong-dan-dat-cau-hoi-khi-muon-hoi-cuong-can/","Page":"http://blognhansu.net.vn/cam-on/","Attachment":"http://blognhansu.net.vn/2021/10/20/huong-dan-dat-cau-hoi-khi-muon-hoi-cuong-can/khung-nang-luc/#main","Nav_menu_item":"http://blognhansu.net.vn/2021/03/17/hoc-vien-nhan-su/"}}_ap_ufee

Văn hóa Misa 2021 và lý do tại sao văn hóa không đồng nhất

Đây là lý do tại sao văn hoá không được đồng nhất. Nếu là mình thì mình sẽ tư vấn:
- Nguyên tắc nội bộ và ngoại bộ nên đồng nhất
- Nguyên tắc nên trùng giá trị lõi: Tin cậy - Tiện ích - Tận tình

Bài viết được Google đề xuất đọc kèm:

Viết một bình luận