Xây tiêu chí của Quản lý/bếp trưởng làm sao để hài hòa giữa doanh nghiệp và quyền lợi của người lao động?

Bài toán này hay quá:

"Hiện tại bên em kinh doanh lĩnh vực nhà hàng. Mức lương của quản lý và bếp trưởng tính hưởng trên doanh thu hàng tháng.

Tuy nhiên, bây giờ sếp em yêu cầu không tính như trên nữa mà chuyển toàn bộ lương của Quản lý/bếp trưởng về mức 12tr lương CB + 1 triệu trách nhiệm. Đồng thời xây dựng thêm từ 4 -5 tiêu chí đánh giá nữa. Nếu đạt các tiêu chí đó nữa thì các bạn ấy sẽ có thêm 1 khoản thưởng từ 7 – 9 triệu.

Trong số 4 -5 tiêu chí đặt ra thì phải có tiêu chí quan trọng nhất là lợi nhuận. Dùng số lợi nhuận của 6 tháng gần nhất cộng lại sau đó chia trung bình để lấy ra con số bình quân làm tiêu chí giao và đánh giá các bạn.

Nếu các bạn không đạt 4 -5 tiêu chí trên thì mức lương CB 12tr + 1tr trách nhiệm sẽ giảm 50% và không có thưởng.

Vậy các anh chị em trong group giàu kinh nghiệm xin chỉ giáo giúp em vài tiêu chí làm sao để hài hòa giữa doanh nghiệp và quyền lợi của người lao động cũng như dễ đo lường dễ đánh giá và người lao động có thể thực hiện được ạ."

Theo anh chị và các bạn nên làm thế nào?

2 thoughts on “Xây tiêu chí của Quản lý/bếp trưởng làm sao để hài hòa giữa doanh nghiệp và quyền lợi của người lao động?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *