BSCvsKPI gen 3 – Cách xác định ra chỉ số

Ghi chú nhỏ khi ở lớp BSCvsKPI gen 3: Xây KPI là quá trình khám bệnh, xác định xem DN đang gặp vấn đề gì ở từng công việc. Mỗi DN sẽ có bệnh khác nhau cho nên không thể mang phác đồ của người này áp cho người kia.

Trong chức năng nhiệm vụ này:
- Công việc cụ thể chi tiết là gì?
- Quá trình thực hiện công việc như thế nào?
- Vấn đề gì đang tồn tại cần chú ý?
- Công việc sẽ được cân đo đong đếm ra sao?
- Làm thế nào để kiểm soát công việc?
- Số lượng, chất lượng, hiệu suất, tốc độ, thời gian xử lý công việc ra sao?

Trả lời hết các câu hỏi này là ra KPI. Ra KPI là ra bệnh.

BSCvsKPI: http://daotaonhansu.net/ky-thuat-xay-dung-bsc-kpi/

Nhanh quá, vậy là lớp đã đi đến buổi cuối. Một vài hình ảnh của lớp, để khoe với anh chị em độc giả blog: : )

19/10/2018: Chính thức hoàn thành việc chuyển giao kinh nghiệm và kiến thức về BSCvsKPI cùng lời hẹn: khi nào anh chị em triển khai xong ở công ty, chúng ta sẽ gặp lại và lập team tư vấn cho các doanh nghiệp.

Bài viết được Google đề xuất đọc kèm:

Viết một bình luận