BSCvsKPI gen 3 – Cách xác định ra chỉ số

Ghi chú nhỏ khi ở lớp BSCvsKPI gen 3: Xây KPI là quá trình khám bệnh, xác định xem DN đang gặp vấn đề gì ở từng công việc. Mỗi DN sẽ có bệnh khác nhau cho nên không thể mang phác đồ của người này áp cho người kia.

Trong chức năng nhiệm vụ này:
- Công việc cụ thể chi tiết là gì?
- Quá trình thực hiện công việc như thế nào?
- Vấn đề gì đang tồn tại cần chú ý?
- Công việc sẽ được cân đo đong đếm ra sao?
- Làm thế nào để kiểm soát công việc?
- Số lượng, chất lượng, hiệu suất, tốc độ, thời gian xử lý công việc ra sao?

Trả lời hết các câu hỏi này là ra KPI. Ra KPI là ra bệnh.

BSCvsKPI: http://daotaonhansu.net/ky-thuat-xay-dung-bsc-kpi/

Nhanh quá, vậy là lớp đã đi đến buổi cuối. Một vài hình ảnh của lớp, để khoe với anh chị em độc giả blog: : )

19/10/2018: Chính thức hoàn thành việc chuyển giao kinh nghiệm và kiến thức về BSCvsKPI cùng lời hẹn: khi nào anh chị em triển khai xong ở công ty, chúng ta sẽ gặp lại và lập team tư vấn cho các doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *