Thông tư 18 19/2013 TT- BLĐBXH và các công việc của cán bộ tiền lương sẽ phải làm

Tiếp tục seri bài nói rõ về điều gì đang diễn ra âm thầm trong phòng tổ chức hành chính các công ty, hôm nay tôi xin được chia sẻ 1 số điểm mà tôi nghĩ mọi người nên nắm. Việc nắm được như vậy sẽ rất tốt. Hẳn cả nhà còn nhớ, trong những bài trước viết về nghị định 49, 50, 51 tôi từng chỉ ra tại sao lại có sự ra đời của các nghị định này. Và tôi cũng dự đoán rằng thể nào rồi thì nhà nước cũng phải hướng dẫn. Đúng như thế, nhà nước có hướng dẫn thật.

Ngày 09 tháng 09 năm 2013, chúng ta đón nhận 2 thông tư 18 và 19 để hướng dẫn các công ty nhà nước thực hiện nghị định 50, 51/2013/NĐ-CP. Cụ thể tên 2 thông tư như sau:

THÔNG TƯ Số 18/2013/TT-BLĐTBXH : HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC LÀM CHỦ SỞ HỮU

THÔNG TƯ Số 19/2013/TT-BLĐTBXH: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC HOẶC GIÁM ĐỐC, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC HOẶC PHÓ GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG TRONG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC LÀM CHỦ SỞ HỮU

Bài viết được Google đề xuất đọc kèm:

One thought on “Thông tư 18 19/2013 TT- BLĐBXH và các công việc của cán bộ tiền lương sẽ phải làm

  1. công ty mình có 30% vốn nhà nước mà bây giờ theo đề nghị của công ty mẹ( quản lý 30% vốn) lại yêu cầu thực hiện quỹ lương theo Nghị định 51 cho cán bộ, còn NLĐ thì vẫn theo 49, sao mệt mõi quá

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *