Thông tư 18 19/2013 TT- BLĐBXH và các công việc của cán bộ tiền lương sẽ phải làm

Tiếp tục seri bài nói rõ về điều gì đang diễn ra âm thầm trong phòng tổ chức hành chính các công ty, hôm nay tôi xin được chia sẻ 1 số điểm mà tôi nghĩ mọi người nên nắm. Việc nắm được như vậy sẽ rất tốt. Hẳn cả nhà còn nhớ, trong những bài trước viết về nghị định 49, 50, 51 tôi từng chỉ ra tại sao lại có sự ra đời của các nghị định này. Và tôi cũng dự đoán rằng thể nào rồi thì nhà nước cũng phải hướng dẫn. Đúng như thế, nhà nước có hướng dẫn thật.

Ngày 09 tháng 09 năm 2013, chúng ta đón nhận 2 thông tư 18 và 19 để hướng dẫn các công ty nhà nước thực hiện nghị định 50, 51/2013/NĐ-CP. Cụ thể tên 2 thông tư như sau:

THÔNG TƯ Số 18/2013/TT-BLĐTBXH : HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC LÀM CHỦ SỞ HỮU

THÔNG TƯ Số 19/2013/TT-BLĐTBXH: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC HOẶC GIÁM ĐỐC, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC HOẶC PHÓ GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG TRONG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC LÀM CHỦ SỞ HỮU

Tải 2 thông tư null

Đọc 2 thông tư này, tôi thấy chính ra giờ các anh chị em trong phòng tổ chức hành chính của các công ty nhà nước lại rất nhiều việc chứ không nhẹ nhàng tí nào. Cụ thể các Hr sẽ phải làm:

- Xây dựng kế hoạch sử dụng lao động trong tháng 1 hàng năm.
- Tổ chức đánh giá tình hình sử dụng lao động theo kế hoạch đã được phê duyệt vào quý IV hàng năm.
- Gửi cho Hội đồng thành viên (hoặc Chủ tịch công ty) và chủ sở hữu báo cáo đánh giá tình hình sử dụng lao động.
- Xây dựng định mức lao động báo cáo Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty.
- Xây dựng và ban hành quy chế tuyển dụng, sử dụng lao động và tổ chức tuyển dụng lao động theo quy định.
- Chậm nhất vào ngày 15 tháng 01 hàng năm, xác định quỹ tiền lương thực hiện năm trước gắn với các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh thực hiện để báo cáo Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định. Báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện phải có thuyết minh về căn cứ xây dựng tiền lương, các số liệu.
- Chậm nhất vào ngày 31 tháng 3 hàng năm, xác định quỹ tiền lương kế hoạch (kèm biểu mẫu số 3 theo Thông tư này) trình Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phê duyệt; quyết định việc xây dựng đơn giá tiền lương, mức tạm ứng quỹ tiền lương để trả lương cho người lao động.
- Chậm nhất vào ngày 15 tháng 7 hàng năm, báo cáo Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty tình hình thực hiện quỹ tiền lương, tạm ứng tiền lương gắn với các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của 6 tháng đầu năm.
- Soạn Quyết định tỷ lệ trích dự phòng tiền lương, quỹ thưởng từ quỹ khen thưởng, phúc lợi theo quy chế của công ty.
- Tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới quy chế trả lương, quy chế thưởng sau khi có ý kiến của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty; thực hiện trả lương, thưởng cho người lao động theo quy chế trả lương, thưởng của công ty.
- Định kỳ báo cáo tình hình lao động, tiền lương, tiền thưởng; cung cấp đầy đủ các báo cáo, tài liệu, số liệu về lao động, tiền lương, tiền thưởng theo yêu cầu của Kiểm soát viên.
...
Đấy chỉ là 1 vài việc lớn mà chúng ta thấy rõ. Mà để làm được những việc lớn này là một loạt các công việc vật lý khác để triển khai cho nó. Quả là Hr công ty nhà nước không thảnh thơi, ngồi mát ăn bát vàng như nghe kể.

Bên cạnh đó, trong thông tư, nhà nước hướng dẫn nhiều thứ thật nhưng mà có cái này thì chưa hướng dẫn: MỤC 4. PHÂN PHỐI TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN THƯỞNG

Điều 10. Phân phối tiền lương
1.
2. Công ty xây dựng quy chế trả lương theo vị trí, chức danh công việc, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, trả lương thỏa đáng (không hạn chế mức tối đa) đối với người có tài năng, có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, năng suất lao động cao và đóng góp nhiều cho công ty. Khi xây dựng quy chế trả lương phải có sự tham gia của Ban Chấp hành công đoàn công ty và người lao động.
3.

Điều 11. Quỹ tiền thưởng và phân phối tiền thưởng
1.
2. Công ty xây dựng quy chế thưởng theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, khuyến khích người có tài năng, có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, năng suất lao động cao, đóng góp nhiều cho công ty. Khi xây dựng quy chế thưởng phải có sự tham gia của Ban Chấp hành công đoàn công ty và người lao động.
3.

Và chúng ta lại vẫn quay lại bài toán từ đầu tôi từng nói: cách thức chuyển đổi từ lương hệ số sang lương khoán như thế nào ? Thực ra đôi khi nếu chỉ cần tạo ra một cái bảng lương, tôi nghĩ chắc sẽ dễ dàng. Bảng lương mẫu rồi sẽ có. Rồi sẽ có người nghĩ ra và áp dụng như : mẫu thang bảng lương theo nghị định 49/2013 NĐ – CP này. Nếu chỉ như vậy thôi thì cũng hơi đơn giản.

Theo tôi được biết khi trình bảng lương mới lên, các công ty sẽ phải chứng minh được tại sao lại có cái bảng lương đó. Và thuyết phục cơ quan chủ quản duyệt. Cách thuyết phục thì có 2 hướng: chính phái và tà phái. Tà là loby là quan hệ là .... gì đó để họ ok. Chính là xây dựng cho nghiêm chỉnh, xây dựng không chỉ 1 cái bảng lương mà là cả 1 hệ thống nhiều thứ đi theo nó:
- Hệ thống mô tả công việc
- Hệ thống đánh giá hiệu suất công việc (năng suất, chất lượng, hiệu quả)
- Quy chế thưởng
- Bảng lương mới
- Các quyết định của công ty
... hệ thống nhiều thứ nó giống như thế này: Danh mục các tài liệu liên quan đến lương và đánh giá hiệu suất công việc

Những ai theo chính phái thì sẽ phải làm nhiều và làm mệt. Nhưng đây là cơ hội để thay đổi, biết đâu đấy khi có thay đổi chúng ta đã tạo nên một dấu ấn cho cuộc đời. Viết đến đây tôi tự nhiên nghĩ đến một ngày nào đó, bộ lao động sẽ phối hợp với bộ giáo dục để cho ra đời 1 bộ từ điển năng lực với nhiều vị trí khác nhau. Giống như cái bộ phân bậc cho công nhân đó. Bộ giáo dục thì hình như họ đang làm: Khung năng lực ngoại ngữ theo chuẩn Việt Nam của bộ giáo dục

One thought on “Thông tư 18 19/2013 TT- BLĐBXH và các công việc của cán bộ tiền lương sẽ phải làm

  1. công ty mình có 30% vốn nhà nước mà bây giờ theo đề nghị của công ty mẹ( quản lý 30% vốn) lại yêu cầu thực hiện quỹ lương theo Nghị định 51 cho cán bộ, còn NLĐ thì vẫn theo 49, sao mệt mõi quá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *