Nếu không đào tạo nhân viên, bạn có biết hậu quả?

Bạn có biết hậu qủa của việc không đào tạo nhân viên không ? Nếu chưa biết thì hãy nhìn những hình ảnh dưới đây :))

HR

Tội tội quá :))

Đó đó, chúng ta phải lên kế hoạch đào tạo cho ACE ngay.

Bài viết được Google đề xuất đọc kèm:

Viết một bình luận