Một kế hoạch đào tạo nên có những gì ?

Chào bạn! Công ty mình đang chuẩn bị làm kế hoạch đào tạo cho nhân viên và muốn phân chia nội dung cho từng cấp bậc (AM, M, DGM) Bạn có thể cho mình lời khuyên về vấn đề này k ? Chân thành cảm ơn. Th...