Top 10 bài viết dở nhất trên blog nhân sự

Sáng nay thấy bạn Hải Sunsea viết 1 cái note trên facebook về các bài viết 3 - 4 - 5 sao của bạn. Đọc xong thấy ngưỡng mộ về khả năng viết của Hải ghê. Sau khi đọc các bài của Hải, tôi liền về blog c...

Nhờ test thử các tính năng của trang Hr Jobs!

Thân gửi cả nhà, Sau nhiều thời gian ấp ủ, Cường cũng cho ra lò được 1 đứa con tinh thần mới. Đó chính là site: www.ketnoinhansu.com mang tên Hr Jobs. Đây là site dành riêng cho cộng đồng Nhân sự để ...