Các bước triển khai xây dựng hệ thống Quản trị hiệu suất theo phương pháp kết hợp BSC – KPI và JD – KPI

Khi bắt đầu tìm hiểu về cách thức quản trị hiệu suất hiệu quả công việc, việc đầu tiên của chúng ta là chúng ta sẽ lên mạng tìm kiếm hoặc đi đâu đó hỏi. Sau một thời gian chúng ta sẽ nhận được nhiều lời khuyên. Một trong những lời khuyên đó là xây … Đọc tiếp

Bạn có phân biệt được BSC – KPI và CSF – KPI khác nhau ở điểm nào không?

Càng đi vào tư vấn Tái tạo Hệ thống Quản trị Nhân sự, tôi càng thấy thú vị. Và một trong đó là tôi thấy được sự sáng tạo trong ứng dụng các lý thuyết quản trị nhân sự tại các công ty Việt Nam. Trong những sự sáng tạo đấy chính là ứng dụng … Đọc tiếp

Tôi mừng vì biết tri thức của mình được các chuyên gia dùng và chia sẻ lại

Đi chia sẻ thế này đc bao cái lợi. Ví dụ như tôi ngày càng học được nhiều do học viên họ không chỉ học 1 người cùng một vấn đề. Cho nên khi tôi chia sẻ 1, học viên sẽ chia sẻ 1′ từ thầy khác và 1” từ kinh nghiệm thực tế của … Đọc tiếp