Tặng tài liệu Nhân sự – hoàn toàn miễn phí

Có một thực tế rằng, hiện tại nghề Quản trị Nhân sự của chúng ta đang có một kho tư liệu Nhân sự khổng lồ trên internet. Chỉ cần chúng ta biết tìm kiếm là ra. Tuy nhiên không hiểu sao vẫn rất nhiều a...

Biểu mẫu, quy trình xây dựng KPI đơn giản

Đợt này, tôi đang viết seri bài về hướng dẫn xây dựng KPI nên thử tìm kiếm xem các công ty đang chia sẻ cái gì về KPI. Thật buồn khi họ chỉ toàn copy rồi gán mác sưu tầm. Họ sưu tầm đủ thử, nhào trộn...