Tặng tài liệu khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên miễn phí

Cuối năm rồi, công ty anh chị đã khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên chưa? Cả nhà có muốn biết chính sách, chế độ làm việc của công ty được mọi người đánh giá như nào không?

Nếu chưa thì cùng vào đây tải mẫu khảo sát để về triển khai nhé: https://bit.ly/3smdbjP

Tài liệu hoàn toàn miễn phí bao gồm các file:
- QA21A BANG PHAN TICH SU HAI LONG NHAN VIEN TONG HOP.xls
- TV01 Bang khao sat cac yeu to tao dong luc nhan vien.xlsx
- TV01 Bang khao sat danh gia nhan vien.xlsx
- TV01 Bang khao sat muc do hai long cua nhan vien - 3S7S.xls
- TV01 Bang khao sat muc do hai long cua nhan vien - EES.xls
- TV01 Bang khao sat thuc trang quan tri nhan su trong DN.xls
- TV01 Bang khao sat van hoa doanh nghiep Denison.xls

Nguyễn Hùng Cường | kinhcan24

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *