Tặng tài liệu khảo sát lương miễn phí qua các năm

Hôm nay mình nhận được câu hỏi này: "Anh Cường ơi, anh có khảo sát lương năm 2020, 2021 không? cho e xin tham khảo để phục vụ báo cáo năm được k?". Vậy là lại lui hụi tập hợp và up lên mạng gửi cho bạn.

Không biết anh chị em có quan tâm và cùng câu hỏi như bạn tôi ở trên? Nếu có, vui lòng điền thông tin vào form http://blognhansu.net.vn/?p=24962 hoặc https://bit.ly/3pgg3LO . (Hệ thống sẽ gửi mail về sau khi đăng ký)

Chúc anh chị em có tài liệu ưng ý!

Nguyễn Hùng Cường!

One thought on “Tặng tài liệu khảo sát lương miễn phí qua các năm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *