Nguồn ngốc của thuật ngữ Tuyển – Dạy – Dùng – Giữ – Thải trong Quản trị Nhân sự

Hôm nay đc một bạn chia sẻ cho bức ảnh (ảnh trên) và bảo giống tranh mình vẽ (ảnh dưới). Bạn hỏi mình thấy thế nào? Cảm nghĩ của mình là ngạc nhiên và vui. Vì nếu để ý, chúng ta sẽ thấy có nhiều người theo xu hướng nâng cấp các thuật ngữ trong … Đọc tiếp