Kênh chủ động là kênh nào ?

Trưa mùa đông rét mướt, đang tính hoàn thiện nốt kế hoạch khảo sát lương để ra đầu Tết là khởi động luôn thì thấy stt của một bạn. Lúc đầu đọc, tôi không hiểu lắm. Luận đi luận lại mới hiểu ra là: bạ...

Tin tuyển dụng có nên sao chép của nhau không ?

Sáng nay nhận được email của một chị, tôi đọc kỹ và thấy đúng là cộng đồng ta hình như đang tồn tại một vấn đề: hình như các tin tuyển dụng đều na ná giống nhau và đều cùng 1 form về nội dung. Tôi đị...