_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"blognhansu.net.vn","urls":{"Home":"http://blognhansu.net.vn","Category":"http://blognhansu.net.vn/category/ban-tin-blog-nhan-su/","Archive":"http://blognhansu.net.vn/2021/10/","Post":"http://blognhansu.net.vn/2021/10/20/huong-dan-dat-cau-hoi-khi-muon-hoi-cuong-can/","Page":"http://blognhansu.net.vn/cam-on/","Attachment":"http://blognhansu.net.vn/2021/10/20/huong-dan-dat-cau-hoi-khi-muon-hoi-cuong-can/khung-nang-luc/#main","Nav_menu_item":"http://blognhansu.net.vn/2021/03/17/hoc-vien-nhan-su/"}}_ap_ufee

Cách triển khai đào tạo và xây dựng giảng viên nội bộ của VDC

Nói chung là tôi thích thứ 7 và chủ nhật. Thích không phải vì được nghỉ ngơi mà được làm thêm 1 số thứ mình thích. Và đọc là một trong những thứ đó. Tình cờ vào site của nhóm HRD in VietNam, tôi thấy có 1 số bài viết khá hay. Tôi chưa rõ … Đọc tiếp