_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"blognhansu.net.vn","urls":{"Home":"http://blognhansu.net.vn","Category":"http://blognhansu.net.vn/category/ban-tin-blog-nhan-su/","Archive":"http://blognhansu.net.vn/2021/10/","Post":"http://blognhansu.net.vn/2021/10/14/tai-sao-nguoi-ta-dung-kpi-ngan-xep-danh-gia-hieu-qua-cong-viec-theo-hinh-chuong/","Page":"http://blognhansu.net.vn/cam-on/","Attachment":"http://blognhansu.net.vn/2021/10/14/tai-sao-nguoi-ta-dung-kpi-ngan-xep-danh-gia-hieu-qua-cong-viec-theo-hinh-chuong/danh-gia-hinh-chuong-min/#main","Nav_menu_item":"http://blognhansu.net.vn/2021/03/17/hoc-vien-nhan-su/"}}_ap_ufee

[Case QTNS] Microsoft và hậu quả của hệ thống Quản trị Nhân sự không phù hợp

Tự nhiên đọc được bài hay về tình huống quản trị nhân sự trên cafe biz. Cả nhà cùng vào đọc để thấy hậu quả của hệ thống Quản trị Nhân sự không phù hợp nhé. Tiêu đề bài và tiêu đề nhóm do tôi đặt. *** Ngay từ 1996, Microsoft đã có Windows CE, … Đọc tiếp

Năng lực hài hước trong bộ từ điển năng lực của Microsoft

Có lẽ nhà báo không hề biết rằng đây là một thứ quý giá. Nhớ lại cái hồi chị trưởng phòng HR của microsoft đến CMC chia sẻ kinh nghiệm. Đây là một phần trong bộ từ điển năng lực của Microsoft mà mình chỉ được nhìn chứ không được chạm vào. Quá đầy đủ … Đọc tiếp