_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"blognhansu.net.vn","urls":{"Home":"http://blognhansu.net.vn","Category":"http://blognhansu.net.vn/category/ban-tin-blog-nhan-su/","Archive":"http://blognhansu.net.vn/2021/10/","Post":"http://blognhansu.net.vn/2021/10/14/tai-sao-nguoi-ta-dung-kpi-ngan-xep-danh-gia-hieu-qua-cong-viec-theo-hinh-chuong/","Page":"http://blognhansu.net.vn/cam-on/","Attachment":"http://blognhansu.net.vn/2021/10/14/tai-sao-nguoi-ta-dung-kpi-ngan-xep-danh-gia-hieu-qua-cong-viec-theo-hinh-chuong/danh-gia-hinh-chuong-min/#main","Nav_menu_item":"http://blognhansu.net.vn/2021/03/17/hoc-vien-nhan-su/"}}_ap_ufee

Đánh giá hiệu quả công việc liên tục và thưởng cuối năm

Mình thấy có trao đổi hay về đánh giá và thưởng cuối năm trong Group QTvKN nên chụp ảnh mang về đây để cùng trao đổi với cả nhà. Trong đoạn trao đổi bày, nếu tinh ý sẽ thấy rất nhiều vấn đề đã được lý thuyết đề cập: 1. Có nhiều phương pháp đánh … Đọc tiếp

5 file: khảo sát nhu cầu đào tạo, sổ quản lý lao động, OKR, 3P, KPI, đánh giá 360 tải về miễn phí

Như đã hứa, hôm nay là thứ 5, Cường xin gửi anh chị em và cả nhà 5 file: khảo sát nhu cầu đào tạo, sổ quản lý lao động, OKR, 3P, KPI, đánh giá 360 tải về miễn phí. Các file cụ thể bao gồm: 1. Mẫu khảo sát nhu cầu đào tạo để … Đọc tiếp