_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"blognhansu.net.vn","urls":{"Home":"http://blognhansu.net.vn","Category":"http://blognhansu.net.vn/category/ban-tin-blog-nhan-su/","Archive":"http://blognhansu.net.vn/2021/10/","Post":"http://blognhansu.net.vn/2021/10/24/cach-nao-de-do-luong-kpi-khach-quan-va-chinh-xac/","Page":"http://blognhansu.net.vn/cam-on/","Attachment":"http://blognhansu.net.vn/2021/10/24/cach-nao-de-do-luong-kpi-khach-quan-va-chinh-xac/quy-trinh-danh-gia-kpi-min/#main","Nav_menu_item":"http://blognhansu.net.vn/2021/03/17/hoc-vien-nhan-su/"}}_ap_ufee

Bạn có thể không quan tâm tới quá khứ nhưng đừng bao giờ không quan tâm tất cả

Hôm nay mời cả nhà cùng đọc một bài không liên quan 1 tí nào đến nhân sự nhưng nó rất ý nghĩa. Rất ý nghĩa phải không. Bạn có thể không quan tâm tới quá khứ nhưng đừng bao giờ không quan tâm tới tất cả (vì tình yêu)