Cuối năm rồi nên tôi đi xin việc khắp muôn nơi

Hôm trước được chị Nguyễn Hương khuyên là thời buổi bây giờ không cần viết đơn xin việc nữa. Đấy là lời khuyên đúng cho các bạn trẻ. Nhưng Cường giờ lớn rồi. Được anh chị em nào cho việc là đội ơn lắ...