Sự tích con mọt tư vấn xây dựng hệ thống Quản trị nhân sự bài bản

1. Có cậu bé rất mê tư vấn xây dựng hệ thống Quản trị nhân sự bài bản. Vì chỉ chúi đầu làm, gõ máy tính, viết sách, không chịu đi đâu, cậu trở nên béo ú, thoái hóa đốt sống cổ.

2. Lúc đầu, cậu bé còn chịu đến công ty đối tác để làm, sau thì nhờ covid, nên đối tác chịu để cậu ở nhà online zoom hỗ trợ. Dần dần, cậu nhận nhiều dự án hơn nhưng mắt phải dán vào màn hìn nên kém, hay chảy nước mắt.

3. Một đêm, cậu bé lén vợ con, trùm chăn cố làm nốt việc. Tự nhiên người cậu cứ nhỏ dần, nhỏ dần. Thế là cậu phải bò lên cái bàn phím để gõ từng chữ.

4. Sáng hôm sau, vợ con không thấy cậu bé đâu. Họ lo lắng đi tìm. Nhưng họ chỉ thấy một con mọt đang mải miết bò, gõ phím để ra từng dòng chữ cho ra sản phẩm.

Ai muốn thấy con mọt ở đâu thì vào blognhansu.net.vn để xem.

Nguyễn Hùng Cường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *